Persoanele juridice, indiferent de titlul de proprietate și formă juridică, sunt îndemnate să încheie contractele individuale de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări doar în cazul în care stabilirea unui termen exact pentru finalizarea lucrării nu este posibilă. La fel, se recomandă să se utilizeze, la încheierea contractelor individuale de muncă cu persoanele care se angajează pentru perioada îndepliniri unei anumite lucrări, modelul Contractului aprobat. Convenția colectivă, care se referă la modelul acestui tip de contract, a fost publicată în Monitorul Oficial. Modelul Contractul individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări a fost aprobat pentru a asigura aplicarea corectă și uniformă a prevederilor Codului muncii, referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări. Anterior, sindicatele au precizat că prin aprobarea noului Contract se va perfecționa procesul de reglementare a raporturilor de muncă, dar și se va asigura respectarea drepturilor și intereselor legale al angajaților și ale angajatorilor. Totodată, măsura va eficientiza eforturile de diminuare a muncii informale. Screen Shot 2018-06-15 at 2.28.53 PM Screen Shot 2018-06-15 at 2.29.20 PM Screen Shot 2018-06-15 at 2.29.47 PM