Consiliul de mediere a admis 26 de persoane în profesia de mediator. Hotărârea Consiliului a fost publicată pe pagina web a Ministerului Justiției, iar potrivit acesteia doar o singură persoană nu s-a prezentat la examen. Persoanele admise în profesie au luat note de 7, 8 și 9. Screen Shot 2018-06-18 at 12.04.42 PM Screen Shot 2018-06-18 at 12.04.58 PM Potrivit Regulamentului privind atestarea mediatorilor, examenul de atestare este format din două probe: proba scrisă și proba verbală, care se desfășoară la un interval de cel mult 10 zile. Examenul de atestare se organizează de două ori pe an:
  • în perioada aprilie-mai;
  • în perioada septembrie-octombrie.
În termen de cel mult cinci zile de la finalizarea probei verbale, Consiliul de mediere este convocat în şedinţă pentru a decide cu privire la promovarea examenului de atestare, în temeiul materialelor prezentate de Comisia de atestare și, după caz, de Comisia de contestare. În baza mediei aritmetice simple a notei finale de la proba scrisă și notei finale de la proba verbală, obținute de candidat se calculează nota generală a acestuia, care se rotungește la un număr întreg superior sau inferior. Nota generală este consemnată în tabelul codificărilor şi confirmată prin semnătura Preşedintelui Consiliului de mediere. În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptare, Hotărârea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare este remisă Ministerului Justiției. Ministerul Justiţiei eliberează atestatul de mediator, în baza Ordinului, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii, dacă a fost efectuată plata stabilită la art. 12 alin. (2) din Legea cu privire la mediere. Plata pentru eliberarea atestatului de mediator se achită în una din băncile din Republica Moldova pe contul Ministerului Justiţiei.  Mediatorii sunt incluşi în Registrul de stat a mediatorilor, ținut de către Ministerul Justiției, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de mediator, conform modelului din anexa la prezentul Ordin.  Hotărârea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare şi dosarele mediatorilor sunt păstrate permanent. Alte acte și materiale întocmite în procesul examenului de atestare sunt păstrate de către Consiliului de mediere timp de trei ani.