Persoanele care domiciliază în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender vor putea obține de la Agenția Servicii Publice plăcuțe cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii, dar și fără prezentarea obligatorie a actelor vamale. Măsura se va aplica pentru mijloacele de transport deținute în proprietate până în data de 24 aprilie 2018. Modificările legislative au fost propuse pentru consultări publice. Plăcuțele cu număr de înmatriculare neutru sunt destinate mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare eliberate de către autoritățile din stânga Nistrului și sunt necesare pentru admiterea autovehiculului în traficul rutier internațional. În acest sens, persoanele fizice, pentru a fi eligibile, trebuie să întrunească una dintre următoarele condiții:
  • dețin buletin de identitate al Republicii Moldova valabil și domiciliază în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender;
  • dețin pașaport străin valabil al statelor membre ONU semnatare ale Convenției de la Viena asupra circulației rutiere din 8 noiembrie 1968, s-au născut și domiciliază permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender;
  • dețin pașaport străin valabil al statelor membre ONU semnatare ale Convenției de la Viena asupra circulației rutiere din 8 noiembrie 1968 și domiciliază permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender până în data de 24 aprilie 2018.
Și persoanele juridice, înregistrate la structura înregistrării de stat a Republicii Moldova până în data de 24 aprilie 2018, vor putea beneficia de înlesnirile. Pentru aceasta, trebuie să întrunească obligatoriu următoarele trei condiții:
  • au sediul juridic în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender;
  • desfășoară activitate comercială externă;
  • nu prestează servicii de transport rutier de persoane.
Pentru a obține plăcuțele cu număr de înmatriculare neutru, proprietarii vor trebui să-și înregistreze mijlocul de transport la Agenția Servicii Publice timp de un an din data întrării în vigoare a modificărilor. Serviciul va fi prestat doar în subdiviziunile Agenției cu sediul în orașele Tiraspol și Rîbnița. Pentru aceasta, vor trebui prezentate următoarele acte:
  • documentele confirmative ce atestă domiciliul persoanei și dreptul de proprietate;
  • o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la veridicitatea informațiilor ce se conţin în acestea.
Proiectul mai stabilește sancțiuni contravenționale pentru conducerea vehicului cu număr de înmatriculare din una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender sau cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliu într-o altă localitate decât cele din regiunea transnistreană. Pentru aceste încălcări, persoana fizică riscă o amendă de până la 4.500 de lei, cu aplicarea a cinci puncte de penalizare.