Patru întreprinderi de stat aflate în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne vor trece la Agenția Proprietății Publice. Un proiect de hotărâre de Guvern a fost propus consultărilor publice. În document se precizează că prevederile legale spun că funcția de fondator al întreprinderilor de stat, în numele Guvernului, este exercitată de Agenția Proprietății Publice. Astfel, prin proiectul elaborat, se propune transmiterea din administrarea și gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, în administrarea și gestiunea Agenției Proprietății Publice, a următoarelor întreprinderi de stat:
  • Întreprinderea de Stat ”Cartuș”;
  • Întreprinderea de Stat ”Pulbere”;
  • Întreprinderea de Stat ”Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliției rutiere”;
  • Întreprinderea de Stat Magazinul specializat de arme ”Dinamo-MA”.
Concomitent, documentul prevede institurea în termen de 30 zile a Comisiei de transmitere a întreprinderilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Cele patru întreprinderi de stat vor fi transmise împreună cu toate activele şi pasivele, alocările bugetare, datoriile, precum şi cu toate documentele care confirmă dreptul de proprietate, posesie sau folosinţă asupra terenului. La fel, acestea vor fi transmise împreună cu bunurile imobile și mobile, obiectele de proprietate intelectuală, licențele, autorizațiile, documentele contabile, tehnice, contractuale, documentația de proiect şi deviz, inclusiv cartea tehnică a construcției şi alte documente necesare pentru activitatea acestora.