Persoanele care încalcă drepturile de autor și cele conexe, dar și dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială vor fi liberate de răspundere penală dacă au contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracţiunii. Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a Codului penal, care urmează să fie examinat, miercuri, de către Guvern. Conform documentului, persoana care a încălcat dreptul de autor şi drepturile conexe, în proporţii mari, sau a realizat marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari, va fi liberată de răspundere penală dacă:
  • face autodenunţ, denunță și facilitează tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit sau au contribuit la săvârșirea infracțiunii;
  • predă benevol operele sau obiectele drepturilor conexe, marcajelor de control, echipamentele tehnice sau componentele acestora;
  • indică sursa de procurare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe;
  • indică mijloacele băneşti și/sau bunurile sau veniturile rezultate din infracţiune;
  • compensează valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune.
Prevedea va fi aplicată și în cazul infracțiunilor de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială. Nu va fi considerată predare benevolă ridicarea obiectelor la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor. Totodată, vor fi liberate de răspundere penală persoanele care au realizat falsificarea sau contrafacerea produselor. În acest caz va fi suficient doar autodenunțul sau denunțatea și facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit sau au contribuit la săvârșirea infracțiunii. Conform autorilor proiectului, utilizarea neautorizată a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe a crescut în ultimii ani. Multe site-uri de pe Internet devin tot mai complexe, astfel, conţinutul acestora este completat pe lângă text, cu filme noi lansate pe piaţă, sisteme de operare, programe pentru calculator, jocuri de ultimă generaţie, muzică.