O companie s-a adresat la Curtea Constituțională și contestă unele prevederi din Legea privind societățile cu răspundere limitată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie alin. (3) din art. 75 a Legii privind societățile cu răspundere limitată care stabilește că: ”Prevederile actului de constituire și hotărârile adunării generale a asociaților care limitează împuternicirile de reprezentare conferite de către legea administratorului nu sunt opozabile părților”. La baza sesizării este un dosar aflat pe rolul instanței, în cadrul căruia se spune că SA Cereale Glodeni, în calitate de vânzător, și ÎM Zernoff SRL au încheiat un contract de vânzare-cumpărare a cerealelor. În perioada noiembrie 2015 - martie 2016, vânzătorul a livrat marfă către cumpărător în sumă de 9.974.626 de lei, dintre care a fost achitată suma de 6.680.000 de lei. În sesizare se spune că Adunarea generală a societății nu cunoștea despre contractul respectiv. Asta deși în statutul societății este prevăzut că de compentența adunării generale a asociaților este aprobarea în prealabil a încheierii tranzacțiilor care depășesc 0,25 la sută din valoarea capitalului social. În același timp, Adunarea nu a fost sesizată și nici nu a autorizat contractul de vânzare-cumpărare.  În mai 2016, Adunarea generală a ÎM Zernoff SRL s-a convocat în mod extraodinar și a constatat încălcarea de către administrator a prevederilor actului de constituire. Adunarea a consemnat că, în momentul încheierii tranzacției, capitalul social constituia 180.835.504 de lei, iar valoarea contractului este de 10.110.000 de lei, ceea ce constituie mai mult de 0,25 la sută din capitalul social.  SA Cereale Glodeni a depus cerere de chemare în judecată în privința Zernoff SRL cu privire la încasarea datoriei. La rândul său, Zernorff SRL a înaintat cerere reconvențională privind declararea nulității contractului de vânzare-cumpărare. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, cererea SA Cereale Glodeni a fost admisă parțial, iar cererea reconvențională - respinsă.  Pentru respingerea cererii reconvenționale, instanța a invocat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată, care spun că prevederile actului de constituire și hotărârile Adunării generale a asociaților care limitează împuternicirile de reprezentare conferite de către lege administratorului nu sunt opozabile terților. Autorii sesizării susțin însă că prevederile contestate contravin dispozițiilor art. 14, 71 a Legii privind societății cu răspundere limitată și, implicit, art. 23 din Constituție, care spune că fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică, iar statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.