Centrul Național Anticorupție (CNA) spune că inițiativa Guvernului de modificarea a Legii privind sistemul public de pensii, care stabilește că pensionarii care muncesc vor putea solicita doar o singură dată recalcularea pensiei, este o cerinţă excesivă în raport cu subiecţii vizaţi pentru exercitarea drepturilor sociale. Concluzia este prezentată în avizul Centrului la proiectul de lege. În document, CNA menționează că, analizând modificările propuse şi normele în vigoare, se constată o discrepanţă în privința dreptului la reexaminare a pensiei. Astfel, conform normei în vigoare ”Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în condiţiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiţia că pensia calculată conform formulelor din anexe, părţi integrante ale prezentei legi, este mai mare decât pensia aflată în plată". Inițiativa legislativă propune, însă, excluderea unei frecvenţe în reexaminarea pensiei şi stabilirea dreptului persoanelor de a solicita reexaminare doar o singură dată, ceea ce afectează direct interesul legal a categoriilor de persoane care au ieşit la pensie, dar continuă să activeze şi să contribuie în fondul social. Totodată, experții CNA spun că argumentul invocat în nota informativă precum că ”modificările sunt înaintate în vederea respectării principiilor fundamentale care stau la baza funcţionării sistemului public de asigurări sociale" nu este în totalitate viabil proiectului, acesta limitând drepturile contribuabililor de a-şi reexamina pensia în mod repetat, pentru perioada în care a activat în calitate de angajat şi a contribuit la fondul de pensie. În acest sens, Constituţia Republicii Moldova prevede la articolul 47 că ”Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare". CNA subliniază că modificarea propusă se prezintă ca fiind o cerinţă excesivă în raport cu subiecţii vizaţi pentru exercitarea drepturilor sociale. Astfel, se propune revizuirea normei propuse, sub aspectul garantării dreptului persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, de reexaminare a pensiei mai frecvent decât o singură dată. Experții Centrului consideră că stabilirea unei consecutivităţi, similar cum este în prezent, este în beneficiul contribuabililor.