Centrul Național Anticorupție nu va mai avea atribuții ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Acestea vor fi transmise Serviciului Prevenirea și Combaterea Banilor, instituție nou creată. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.  Documentul propune modificări legislative astfel încât să fie ajustată norma de trimitere privind procedura de examinare a cererii de suspendare a executării deciziilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităților sau tranzațiilor suspecte la denumirea noii legi ce reglementează domeniul prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. La fel, se mai propune ca decizile Centrului să fie incluse în cercul hotărârilor cu drept de contestare în instanța de contencios și a deciziilor de sistare a bunurilor suspecte. O altă modificare se referă la includerea în lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, care sunt exceptate de la adresarea în instanța de contencios administrativ, a directorului și directorilor adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea spălării Banilor. La fel, vor fi operate completări în Codul contravențional prin care se acordă Serviciului creat dreptul de a examina contravențiile prevăzute la art. 2912-2919, iar conducerii acestuia dreptul de a examina și aplica sancțiuni pe contravențiile respective. O altă modificare ține de acordarea directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a dreptului la secretul de stat de forma 1.