Agenția Proprietății Publice va cumpăra, în numele Guvernului, acțiunile nou emise de banca de importanță sistemică, BC ”Moldova Agroindbank” S.A., în număr de 426.365 la prețul total de 450.032.221,7 lei. Prețul corespunde celui inițial determinat la data expunerii spre vânzare a acestora și a prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată în perioada februarie – aprilie, pentru punerea spre vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare. Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre de Guvern, propus pentru consultări publice. Potrivit documentul, Ministerul Finanțelor va aloca Agenției Proprietății Publice suma de 450.032.221,7 lei pentru cumpărarea acțiunilor nou emise de bancă, inclusiv mijloacele financiare necesare acoperirii tuturor cheltuielilor aferente procurării acțiunilor. Proiectul prevede și aprobarea Antecontractului, dar și a anexelor la acesta cu potențialul achizitor care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nou emise de instituția bancară. Ulterior, Agenția Proprietății Publice va expune la vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare, ca pachet unic, acțiunile nou emise de bancă, la prețul inițial de vânzare format din prețul de cumpărare a acțiunilor nou emise de bancă, plus costurile suportate la cumpărarea-vînzarea acestor acțiuni. Condiții egale de participare la licitație și de vânzare vor fi oferite atât potențialului achizitor, semnatar al Antecontractului, cât și altor potențiali achizitori calificați.   În document se mai spune că Agenția Proprietății Publice va solicita băncii BC ”Moldova  Agroindbank” S.A. să furnizeze până la 1 septembrie 2018 o opinie de confirmare a valorii juste asupra prețului de cumpărare al acțiunilor nou emise, care corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată la data de 30 aprilie 2018. Opinia trebuie sa fie emisă de o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public și care nu este în conflict de interes cu BC ”Moldova Agroindbank” S.A. Aceasta poate fi o bancă, o societate de audit sau o companie de evaluare. În nota informativă a proiectului se spune că, potrivit art. 67 alin. (41) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale ”Plăţile legate de cumpărarea de către stat, în conformitate cu art. 541 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, a acţiunilor emise de băncile de importanţă sistemică prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare se efectuează indiferent de faptul dacă sunt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat pentru anul în curs”. Prețul, de 450.032.221,7 de lei, pentru cumpărarea de către Guvern a celor două pachete separate de acţiuni a câte 3,53% (sau 36.605 acțiuni ordinare nominative de clasa I la preţul de 1.064,02 lei per acțiune) şi, respectiv, cota de 37,56% (sau 389.760 acțiuni ordinare nominative de clasa I la prețul de 1.054,71 lei per acțiune), urmează să fie achitat din bugetul de stat, chiar dacă acesta nu a fost prevăzut în bugetul pentru anul 2018. La fel, în proiect se mai spune că implicarea statului în cumpărarea şi re-vânzarea acțiunilor nou-emise ale băncii de importanţă sistemică B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A. va conduce la asigurarea stabilităţii financiare a băncii, la îmbunătăţirea guvernării corporative a acesteia şi, respectiv, neadmiterea periclitării stabilității sectorului bancar. Intervenția statului prin instrumentarul stabilit cu precizie în cadrul legal ar permite soluționarea de durată a problemei, transparentizarea acționarilor băncii şi ar impulsiona şi mai mult reformarea sistemului bancar, fiind corelat angajamentelor asumate de Republica Moldova în faţa partenerilor de dezvoltare.