Contractele care au ca obiect achizițiile publice de bunuri și servicii în sănătate, încheiate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, și atribuite prin intermediul unui platforme internaționale agențiilor internaționale pentru achiziții vor putea fi încheiate fără aplicarea Legii privind achiziţiile publice. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. Astfel, autorul proiectului spune că modificarea se referă anume la contractele semnate conform:
  • unui acord internațional încheiat de către Republica Moldova și unul sau mai multe state privind bunurile sau lucrările necesare pentru realizarea sau exploatarea în comun a unei lucrări de către statele semnatare ori privind serviciile necesare realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare;
  • unui acord internațional referitor la staționarea trupelor și la angajamentele Republicii Moldova sau ale unui stat terț;
  • procedurii specifice a uunei organizații internaționale.
În celelalte cazuri, adică când nu există careva acorduri internaționale semnate, achizițiile se vor desfășura cu respectatea procedurilor reglementate prin Legea privind achizițiile publice. Autorul inițiativei legislative menționează că normele actuale prevăd respectarea unor etape îndelugate, fapt care tergiversează în mod considerabil procesul de achiziție și, în final, statul nu este asigurat cu bunuri și servicii în sănătate foarte stringente și necesare la o anumită etapă.