Absolventul Institutului Național al Justiției (INJ) care a activat în funcția de judecător, procuror sau în altă funcție publică mai puțin de trei ani de la numire, este obligat să restituie bursa achitată pe perioada formării inițiale. Prevederea este inclusă într-un proiect examinat, astăzi, de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului. În prezent, norma legală stabilește că bursa urmează să fie restituită dacă absolventul INJ nu participă la concursurile pentru suplinirea funcţiei de judecător sau de procuror timp de cinci ani după absolvirea cursurilor de formare iniţială sau refuză nemotivat de cel mult două ori funcţiile vacante propuse. Excepţie se face pentru persoanele care nu participă la concursuri din motive obiective. De asemenea, în proiect se propune ca în caz de refuz de restituire a bursei în instanță se va putea adresa și Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor sau Ministerul Justiției. În prezent, doar INJ are acest drept. Totodată, se stabilește că persoanele care doresc să candideze pentru funcția de judecător să aibă, în mod obligatoriu, diploma de masterat în domeniul dreptului. Modificări urmează să fie făcute și la Legea cu privire la statutul judecătorului. Aceasta ar putea fi completată cu prevederea că, în procesul de angajare în funcția de judecător, candidații își aleg funcțiile vacante în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. În cazul punctajului egal, mai întâi își alege funcția persoana care a obținut rezultate mai mari la examenul susținut în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției. Dacă doi sau mai mulți candidați au rezultate egale și pretind la aceiași funcție, Consiliul Superior al Magistraturii va lua decizia.