Statul cumpăra acțiunile BC ”Moldova Agroindbank” S.A. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Guvernului, prin aprobarea unei hotărâri a Executivului. Astfel, Agenția Proprietății Publice va cumpăra, în numele Guvernului, acțiunile nou emise de banca de importanță sistemică, BC ”Moldova Agroindbank” S.A., în număr de 426.365 la prețul total de 450.032.221,7 lei. Prețul corespunde celui inițial determinat la data expunerii spre vânzare a acestora și a prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată în perioada februarie – aprilie, pentru punerea spre vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare. Hotărârea de Guvern prevede și aprobarea Antecontractului, dar și a anexelor la acesta cu potențialul achizitor care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nou emise de instituția bancară. Ulterior, Agenția Proprietății Publice va expune la vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare, ca pachet unic, acțiunile nou emise de bancă, la prețul inițial de vânzare format din prețul de cumpărare a acțiunilor nou emise de bancă, plus costurile suportate la cumpărarea-vînzarea acestor acțiuni. Condiții egale de participare la licitație și de vânzare vor fi oferite atât potențialului achizitor, semnatar al Antecontractului, cât și altor potențiali achizitori calificați.   În document se mai spune că Agenția Proprietății Publice va solicita băncii BC ”Moldova  Agroindbank” S.A. să furnizeze până la 1 septembrie 2018 o opinie de confirmare a valorii juste asupra prețului de cumpărare al acțiunilor nou emise, care corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată la data de 30 aprilie 2018. Opinia trebuie sa fie emisă de o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public și care nu este în conflict de interes cu BC ”Moldova Agroindbank” S.A. Aceasta poate fi o bancă, o societate de audit sau o companie de evaluare. Prețul, de 450.032.221,7 de lei, pentru cumpărarea de către Guvern a celor două pachete separate de acţiuni a câte 3,53% (sau 36.605 acțiuni ordinare nominative de clasa I la preţul de 1.064,02 lei per acțiune) şi, respectiv, cota de 37,56% (sau 389.760 acțiuni ordinare nominative de clasa I la prețul de 1.054,71 lei per acțiune), urmează să fie achitat din bugetul de stat, chiar dacă acesta nu a fost prevăzut în bugetul pentru anul 2018. Amintim că, tot astăzi Banca Națională a Moldovei a anunțat că un grup de potențiali investitori internaționali au fost autorizați de Banca Centrală să cumpere acțiunile BC ”Moldova Agroindbank” S.A.