Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Doi notari au obținut în instanță dreptul de a face schimb reciproc de teritoriu de activitate. Cum magistrații și-au motivat decizia

 

Doi notari au cerut Ministerului Justiției să le permită schimbarea teritoriului de activitate astfel încât persoana care activează la Leova să fie transferat în municipiul Chișinău, iar cel din Chișinău să treacă la Leova. Notarii au indicat că schimbările sunt cerute din motive personale, vădit obiective.

Notarul din Chișinău a spus că solicită schimbarea teritoriului de activitate din motive de sănătate, iar cel din Leova – pentru reîntregirea familiei. Ministerul Justiției a respins, însă, solicitarea specificând că schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face exclusiv prin concurs pentru locul declarat vacant. Astfel, notarii s-au adresat în instanță.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis solicitarea și a obligat Ministerul Justiției să emită ordinul privind aprobarea transferului “post pe post” a teritoriului de activitate al celor doi notari. Decizia a fost menținută, ulterior, și de către Curtea de Apel Chișinău.

Magistrații au menționat că prevederile legale se referă doar la cazurile când schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face în cazul existenței unui loc de notar declarat vacant, care din diferite motive a rămas fără titular, neocupat de nimeni. Totodată, în dosarul examinat, locul de notar nu este declarat vacant, fiind acordul notarilor privind schimbarea teritoriului de activitate din motive personale, situație neprevăzută de lege. Astfel, legiuitorul n-a instituit nicio normă de drept imperativă, care în mod expres ar interzice notarilor de comun acord, ca urmare a unui interes legitim, dictat de viața personală și familiară, să fie transferați prin modalitatea ”post pe post”.

În asemenea circumstanțe, judecătorii au atestat că în cazul schimbării ”post pe post” a notarilor, în lipsa unor prevederi exprese în lege, instanţele de judecată vor examina de fiecare dată existenţa unui interes legitim pentru solicitanţi, care să justifice schimbarea teritoriului de activitate.

Totodată, instanța a menționat că schimbarea reciprocă a teritoriul de activitate nu afectează raţiunea instituirii competenţei teritoriale limitate, pentru că:


  • notarii deja fiind în funcţie, se prezumă că au calificare suficientă, indiferent de teritoriul în care activează;

  • schimbul reciproc nu influenţează asupra numărului total de notari în teritoriile respective;

  • arhiva actelor notariale rămâne în teritoriul respectiv;

  • nu sunt afectate drepturile altor notari, ori drept rezultat al refuzului schimbului reciproc, nu apar locuri vacante, la care ar putea pretinde alte persoane.

Prin urmare, lipsa unor reglementări legale privind schimbarea reciprocă între doi notari a teritoriului de activitate nu poate servi motiv de refuz în satisfacerea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor. Totodată, prevederile articolului 13 aliniatul (2) din Legea cu privire la notariat indică exhaustiv elementele care le va conţine licenţa pentru activitatea notarială, iar teritoriul de activitate nu este indicat ca element ce se va conţine în licenţă.

De asemenea a fost apreciat ca declarativ argumentul autorităților că voinţa notarului de schimbare teritorială de activitate este limitată prin impunerea respectării cumulative a anumitor exigenţe stabilite de legislator. Or, luând în considerare faptul că notarul public îşi execută obligaţiile sale în numele Republicii Moldova în baza licenţei valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova, transferul notarilor la un loc permanent de activitate dintr-o unitate teritorială în alta este posibilă. Textul Legii cu privire la notariat nu prevede interdicţii în ceea ce priveşte schimbarea teritoriului de activitate permanentă al notarului.

Totodată, nu poate servi drept temei pentru respingerea acțiunii argumentul că prin nota informativă la Legea nr. 63 din 01 aprilie 2011 prin care s-a completat cu art. 141  se spune că legiuitorul a urmărit să stabilească a priori obligaţia notarului de a activa în teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul, iar schimbarea competenţei teritoriale a notarului va avea loc în urma unui concurs, susţinut în faţa Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar.

Astfel, cererea a doi notari, care solicită un schimb benevol şi echitabil a teritoriului de activitate, potrivit necesităţilor ambelor părţi, nu are interdicţii prevăzute de lege şi în acest caz se va aplica regula că acțiunea care nu este interzisă, este permisă. În același timp, raporturile juridice dintre notari şi Ministerul Justiţiei privind schimbarea reciprocă între doi notari a teritoriului de activitate urmează a fi reglementate în conformitate cu normele generale de drept.

Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Share on Social Media

17 September, 2018
Începând de astăzi, persoanele care solicită eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate sau comune trebuie să achite la notar o taxă fixă de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat. Modificările la Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale au intrat în vigoare. Astfel, art. 9 din Lege, care reglementează plata pentru acţiunile succesorale de drept, a fost completat cu un aliniat nou. Acesta stabilește că la eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate sau comune, cu excepția terenurilor cu destinaț...
30 June, 2018
Licența de activitate a notarilor va conține informații și despre numărul de identificare de stat al titularului licenței (IDNP). Ordinul ministerului Justiției, în acest sens, a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, în Licența pentru desfășurarea activității notariale, mai jos de spațiul destinat numelui și prenumelui titularului licenței, va fi poziționat spațiul destinat numărului de identificare de stat al titularului licenței (IDNP). Autorii spun că modificarea a fost necesară deoarece în Ordinul prin care s-a stabilit o formă-tip a licenței pentru desfășurarea activității notariale...

Parteneri

17 May, 2018
Notarul public Lilia Burac a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției privind limitarea accesul la informație. Reclamanta a indicat că, activând în calitate de notar public, s-a înscris la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate, la care a fost admisă. Totuși, Ministerul Justiției nu a publicat informații în termenul stabilit despre rezultatele concursului. Prin urmare, a expediat o cerere scrisă prin care a solicitat să-i fie prezentate copiile deciziilor și a procesului-verbal al ședinței comisiei de concurs, inclusiv punctajul atribuit notarilor...
13 April, 2018
Peste 800 de avocați, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori neangajaţi au plătit prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), în mărime integrală, până în data de 2 aprilie. Conform datelor prezentate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), în total peste 50 de mii de cetățeni au achitat poliția de asigurare medicală în sumă fixă, ceea ce reprezintă cu 1.500 mai mulți decât anul trecut. Astfel, în primul trimestru al anului au fost acumulate la buget aproximativ 87 de milioane de lei, sau cu două milioane de lei mai mult față de aceeași perio...