Plățile regulatorii pentru produsele petroliere ar putea fi stabilite reieşind din valoarea în vamă a produselor importate şi nu din venitul de vânzări, cum este în prezent. Modificarea se conține într-un proiect al Ministerului Economiei și Infrastructurii publicat pentru consultări publice. Astfel, se propune o nouă redacție pentru articolul 11, aliniatul (3), litera d) din Legea cu privire la energetică și anume ca mărimea plăților regulatorii pentru produsele petroliere să se determină ”din valoarea în vamă a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate importate de către titularul de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi a motorinei, precum şi de către titularul de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat”. În prezent, aceste plăți se stabilesc din venitul de vânzări al titularului de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi a motorinei, precum şi al titularului de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat. Această formulă este aplicată datorită modificărilor legislative făcute în septembrie 2017, care au permis ca plăţile regulatorii pentru sectorul produselor petroliere să fie calculate drept 0,2% din venitul de vânzări al titularului de licenţă şi nu din valoarea în vamă a produselor petroliere şi gazelor lichifiate importate, aşa cum era prevăzut anterior. Prin urmare, plăţile regulatorii se încasează atât la importul produselor petroliere, cât şi la vânzărea ulterioară a acestora. Astfel, cuantumul plăţii încasate în bugetul ANRE pentru anul 2018, asupra uneia şi aceleaşi mărfi se dublează, sau după caz se triplează, ceea ce are ca efect majorarea preţului produselor petroliere. Autorii propun ca modificările să fie puse în aplicare din 1 iulie 2018.