Persoanele fizice, care desfăşoară activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, se vor înregistra ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza cererii de luare la evidenţă şi a buletinului de identitate. În calitate de cod fiscal se va înregistrează codul IDNP al persoanei. Modificările la Regulament au fost făcute printr-un ordin semnat de către președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale. Până acum, persoanele fizice care desfășurau activitate independentă erau obligate să anexeze la cererea de înregistrare:
  • copia confirmării privind luarea la evidenţă fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activitatea independentă;
  • copia actului de identitate a persoanei care practică activitatea independentă.
Prin urmare, din actele ce trebuie prezentate a fost exclusă confirmarea privind luarea la evidența fiscală. Astfel, certificatul privind înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat va servi drept document pentru confirmarea înregistrării ca plătitor de contribuţii pentru asigurarea individuală în sistemul public de asigurări sociale la înregistrarea activităţii independente la Serviciul Fiscal de Stat. Modificările au fost făcute după schimbarea procedurii de înregistrare a persoanelor fizice, care desfăşoară activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.