Sistemul actual de taxare pentru folosirea drumurilor la intrarea și tranzitarea Republicii Moldova va fi modificat. Parlamentul a examinat, astăzi, în prima lectură un proiect de modificare și completare a unor acte legislative în acest sens. Documentul prevede introducerea mecanismului privind aplicarea vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova - microbuze, autobuze, camioane și remorci,  înlocuind sistemul actual de taxe pentru folosirea drumurilor la intrarea și tranzitarea țării. Noul mecanism prevede diminuarea taxei pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova pentru aceste autovehicule în funcție de perioada aflării pe teritoriul țării. Astfel, vinieta se propune a fi pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile 180 de zile, şi 12 luni. Perioada de valabilitate a acesteia va începe de la ora 0:00 a zilei solicitate de utilizator şi va expira la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. De asemenea, proiectul vizează și procedurile de modificare a programul de transport rutier privind introducerea unei rute noi, prelungirea rutei, majorarea numărului de curse, introducerea de stații sau modificarea orelor graficului de circulație. O altă modificare prevede organizarea procedurilor de intrare și ieșire a operatorilor de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova ca țară de tranzit sau destinație numai în baza autorizațiilor unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane, conform obligațiilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.