De puțin timp a fost ales în calitate de Decan al Baroului Chișinău și are planuri mari pentru breasla avocaturii. Vorbim despre apărătorul Dorin Popescu care conduce avocații din raza Curții de Apel Chișinău. Își dorește mai multe garanții pentru avocați, pensii mai mari, dar și protecție legală pentru apărători atunci când vine vorba despre atacuri în privința acestei profesii. Ce a mai declarat Decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu, aflați din interviu. Bizlaw: Dle Popescu, de puțin timp ați fost ales în calitate de Decan al Baroul Chișinău. Cu ce gânduri ați candidat și ați pornit să conduceți breasla avocaturii? Dorin Popescu: Am candidat doar cu cele mai bune gânduri, în acelaşi timp fiind încurajat de susținerea colegilor de breaslă. Pornesc în această funcție cu speranța să reușesc să fac față provocărilor care există în domeniul avocaturii. Înțeleg că nu este ușor. În general, activitatea decanului baroului avocaților, potrivit prevederilor legale şi statutare, este divizată în două direcții de activitate. Pe de o parte este activitatea în Consiliul UAM ca membru de drept, iar pe de altă parte este activitatea propriu zisă a decanului pe partea interioară a Baroului avocaților din circumscripția respectivă, care constă în asigurarea organizării activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu structurile Uniunii Avocaţilor, reprezentarea Baroului în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, convocarea şi prezidarea şedinţelor Adunării Generale, soluționarea litigiilor dintre avocaţi. Reieşind din acestea, activitatea mea, în această postura, va fi orientată spre dezvoltatea instituţiei şi de îndreptarea ei spre o direcţie mai deschisă, mai disponibilă şi, pe cât posibil, mai non-birocratică. Îmi doresc să arătăm întregii societăţi că suntem prietenoşi şi cât se poate de deschişi, iar orice contribuţie sau sugestie care să ajute la progresul Baroului este binevenită în acest sens. BizLaw: V-ați așteptat să câștigați? V-ați făcut campanie, ați discutat înainte cu colegii? Dorin Popescu: Undeva, în adâncul sufletului, cred că mă așteptam să câștig alegerile or, mai mulți ani am fost decan interimar și am găsit limbă comună cu colegii de breaslă. În același timp, în limitele competențelor legale, mi-am îndeplinit conştiincios atribuţiile. Vreau să accentuez faptul că port un respect deosebit pentru colegii care au candidat la funcţia de decan, fiecare având susținătorii săi, fiind candidați pe măsură.  Nu am făcut campanie. Cu colegii discut în fiecare zi pe holurile instanțelor judecătorești, inclusiv despre situația în Barou, despre ce am putea face ca să fim mai organizați mai implicați în activitatea Baroului și mai vizibili pentru societate.    BizLaw: Care este primul lucru pe care l-ați făcut de când ați preluat mandatul ? Dorin Popescu: Sigură că, în primul rând, am mulțumit colegilor pentru încrederea acordată. Fiind membru al Consiliului UAM sunt deja familiarizat cu activităţile instituţiei. Cu referire la activitatea de decan, printre primele activități a fost participarea la ședinţele Consiliului UAM. La fel, am participat la mai multe întruniri cu participarea experţilor internaţionali, pe segmentul modificărilor legilslaţiei penale și procesual-penale.  În prezent, în urma întocmirii hărții justiției, Baroul Chișinău a fost completat cu câteva raioane. Astfel, în Baroul intră 16 raioane inclusiv municipiul Chișinău. De aceea, este important, împreună cu secretariatul UAM, să lucrăm asupra actualizării și sistematizării listelor avocaților pentru fiecare raion în parte, concomitent cu întocmirea listelor birourilor asociate și a cabinetelor de avocați pentru fiecare raion. Acest fapt va contribui, cred eu, la o comunicare mai bună cu avocații, la ridicarea nivelului de organizare, în special pentru organizarea eficientă a Adunărilor Generale a Baroului Chișinău, pentru instruirea și evidența instruirii avocaților, dar și pentru implicarea mai largă a avocaților în activitatea Baroului în general.     dorin popescu BizLaw: Ce priorități ați trasat la început de mandat? Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă breasla avocaturii și necesită o soluție? Dorin Popescu: Garanțiile sociale, asigurarea medicală, modalitatea de dare de seamă fiscală - sunt probleme care în prezent necesită o soluție. Încă o problemă de interes comun pentru avocați este cea a sporirii independenței avocaților, prin iniţiativă legislativă. În prezent, unii colegi avocați sunt urmăriți de organele de drept anume, datorită activității lor de avocat. Avem cazuri când colegii sunt acostați, insultați pe coridoarele instanțelor de judecată de partea adversă în proces, sau de rudele acesteia, la fel și de partea vătămată, fie de reprezentanții sau rudele acesteia.
Este important să solicităm Parlamentului să întroducă în Codul penal sau în Codul contravenţional răspunderea pentru insultarea, calomnierea avocatului, ameninţările în adresa acestuia, actele de violenţă comise împotriva lui în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi în legătură cu aceasta, pentru respectarea art. 52 alin. (5) din Legea nr. 1260 cu privire la avocatură. Acum nu există răspundere pentru asemenea fapte.   
La fel, îmi propun să abordez mai multe probleme, care sunt de interes pentru avocaţii din Baroul Chişinău, şi anume cele ce ţin de:   
  • aspectele de ordin medical şi social, inclusiv susținerea inițiativei femeilor avocate ce ține de rezolvarea problemelor sociale ale femeilor avocate, apărarea intereselor avocaților pensionari,  avocaților cu dizabilități;
  • îmbunătăţirea prevederile Statului profesiei de avocat, în ce priveşte activitatea Barourilor și autonomia barourilor;
  • îmbunătățirea și susținerea strategiei de comunicare a Uniunii Avocaţilor;  
  • îmbunătățirea și implementarea strategiei Uniunii Avocaţilor în general. 
În acest sens, voi solicita Consiliului UAM de a completa Strategia UAM cu prevederi privind locul şi rolul Barourilor Avocaților în cadrul Uniunii avocaţilor. La fel, urmează a îmbunătăți activitatea Baroului din punct de vedere organizațional, elaborarea listelor ale CA (Cabinetul Avocatului) avocaților și a BAA (Birourilor Asociate de Avocați), astfel încât organizarea Adunărilor generale să fie mai eficientă.  La fel, îmi propun: 
  • organizarea avocaților din raioanele mai îndepărtate de sediul Curții de Apel Chișinău, inclusiv sub aspectul organizării deplasării avocaţilor la adunările generale ale Baroului; 
  • instruirea profesională a avocaților;
  • încurajarea avocaţilor să participe în activitatea organelor de autoadministrare ale avocaţilor, în conformitatre cu art. 53 alin. (8) din Legea avocaturii nr. 1260 din 19.07.2002.  
BizLaw: Credeți că doi ani, atât cât este mandatul unui decan, este suficient timp pentru a aranja lucrurile în avocatură sau este nevoie de o perioadă mai mare? Dorin Popescu: Sunt convins că este nevoie de o perioadă mai mare, dar în același timp, mult depinde de faptul cum aranjezi prioritățile și care este mecanismului de realizare a lor, dacă implică surse financiare, logistică, etc. BizLaw: Din ceea ce am observat noi, ca jurnaliști, este că avocații nu sunt uniți între ei. De ce se întamplă acest lucru? Ce ar trebui să se întâmple ca să nu mai existe confruntări? Dorin Popescu: Eu nu înțeleg ce aveți în vedere când vorbiți că avocații nu sunt uniți sau că între avocați există confruntări. Ce ar însemna în viziunea dvs. ca avocații să fie uniți, cum definiți unitatea în raport cu avocații ?  Potrivit art. 12 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, orice avocat care intră în conflict cu un alt coleg este obligat să îl informeze pe decanul baroului, care va soluţiona conflictul potrivit regulilor prevăzute de Lege şi de Statut. De asemenea, orice litigiu între membrii baroului şi dintre avocaţi/clienţi în legătură cu exercitarea profesiei va fi adus la cunoştinţă decanului. În context, vreau să menţionez că în perioada cât am exercitat interimatul funcţiei de decan al Baroului Chișinău, nu au fost înregistrate conflicte între avocați. Oficial, nu avem asemenea cereri înregistrate nici astăzi.  În acelaşi timp, este important ca jurnaliştii să înțeleagă că marea majoritate a avocaților, după temperamentul lor, sunt luptători, sunt emotivi, nu le place să piardă dosare, își cunosc drepturile și știu că au dreptul la opinie, cunosc principiul contradictorialității pe care îl aplică chiar în dialogurile și discuțiile dintre ei, inclusiv în rețeaua electronică a avocaților.   Poate din acest motiv jurnaliștii cred că avocații nu sunt uniți și între ei există confruntări or, în Uniunea Avocaților, în prezent sunt 2.038 de avocați cu licența activă, care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2018 și care au diferite opinii pe anumite probleme, au interese diferite, deoarce reprezintă persoane fizice şi juridice cu interese diferite. De aceea, unii colegi sunt oponenți între ei în aceleași dosare și să nu uităm că profesia de avocat este una liberală. Aceasta însă nu înseamnă că nu suntem uniți.  Eu aș spune că în anumite situații avocații nu sunt disciplinați, de exemplu, când este vorba de prezența la Adunările Generale ale Baroului. Aici mă refer anume la Baroul avocaților din cirumscripția Curții de apel Chișinău, când în majoritatea întrunirilor nu putem forma cvorumul, în detrimentul avocaților care sunt disciplinați și își îndeplinesc conștiincios obligațiile de avocat.
Din păcate, există și persoane, din rândul avocaților și din rândul avocaților cu licența suspendată, care am observat că își doresc cumva ca între avocați să existe dezbinare și să existe confruntare, dar acest fapt nu trebuie să influențeze imaginea avocaturii în general. 
De exemplu, unii colegi, postează pe paginile lor de pe Facebook, diverse informaţii care în mare parte nu corespund realităţii, precum că în avocatură există anumite ”lupte”, aceste informaţii sunt preluate de jurnalişti, apoi se face o ştire.   Personal, nu pot să înţeleg despre ce ”lupte” este vorba, care este scopul unor asemenea postări. Care este scopul de a crea impresia cititorilor, precum că în Uniunea avocaților au loc tot felul de ”lupte” și să provoci, aparența de existență a unor scandaluri în breaslă? În acelaşi timp, promovarea ideii precum că în Uniunea avocaților au loc tot felul de ”lupte” precum şi provocarea artificială a unor scandaluri și crearea aparenței de existență a unei dezbinări în breasla avocaților, ştirbeşte din imaginea instituţiei avocaturii.  Totuşi, sunt convins că avocații, dimpotrivă, sunt uniți, fapt ce ne demonstrează diverse discuții din holurile instanțelor de judecată, când avocații se sfătuie între ei, se ajută reciproc, în rețeaua electronică a avocaților colegii avocaţi permanent duc discuții pe diferite probleme de interes pentru avocați, au loc schimb de păreri şi bune practici pe diferite spețe concrete.  BizLaw: Ați discutat cu președintele UAM, ați trasat vreo strategie comună de activitate? Dorin Popescu: Da, am discutat cu președintele UAM mai multe probleme ce țin de activitatea Uniunii, în general, și a Baroului Chișinău, în special. În același timp, am abordat unele probleme și cu membrii Consiliului UAM, delegați în Consiliu din partea Baroului Chișinău, care își vor regăsi reflectare atât în Hotărârile Consiliului, cât și în deciziile decanului. Dar, în general, ne străduim ca toate strategiile ce ţin de activitatea UAM să fie discutate în Consiliul, în mod deschis şi democratic. iStawer_2014_47 BizLaw: Având în vedere că activitatea de decan necesită timp, ce veți face cu dosarele în care reprezentați? Dorin Popescu: Într-adevăr, activitatea de decan necesită timp, dar această activitate este compatibilă cu activitatea de avocat şi, în acest sens, sunt obligat să duc până la capăt dosarele în care particip la ziua de azi în calitate de avocat, iar pe viitor posibil mă voi implica într-un număr mai mic de dosare. Totuși, în opinia mea, din birou nu se văd și nu se simt problemele avocaților mai ales când este vorba despre activitatea de avocat în raport cu instanțele de judecată, organele de urmărire penală, procuratură, precum și în raport cu organele de la care avocații solicită informații pentru apărarea intereselor clienților săi. Majoritatea discuțiilor între avocați au loc pe holurile instanțelor de judecată, la orele de instruire, în rețeaua avocaților. De aceea, cred că decanul trebuie să nu-și piardă din profesionalism, să-și facă meseria în instanța de judecată de rând cu colegii săi. Însă, este important ca exercitarea profesiei de avocat doar să contribuie benefic la exercitarea atribuțiilor de decan, dar nu să fie o piedică pentru o asemenea activitate.            BizLaw: Referitor la sediul Baroului, va fi în sediul UAM sau sperați că va fi renovat sediul vechi al Uniunii pentru ca să activați acolo? Dorin Popescu: Ar fi ideal să fie renovat sediul vechi al Uniunii, dar acest lucru va avea sens doar dacă clădirea va fi scoasă din lista monumentelor istorice. În caz contrar, nu avem posibilitate să reconstruim clădirea în așa mod, încât să corespundă cerințelor avocaturii la zi.  În prezent, există două decizii ale Consiliului conform cărora sediul Baroului avocaților din circumscripția Curții de apel Chișinău este situat în sediul Uniunii Avocaților, la fel este identificat şi biroul respectiv. Atrag atenția că biroul atribuit în calitate de sediu al Baroului Chișinău, prin decizia Consiliului, aparține Baroului avocaților Chișinău și are statut de sediu al acestuia în care îşi desfăşoară activitatea şi decanul Baroului. BizLaw: Cum se dezvoltă în opinia dvs piața avocaturii din Republica Moldova. Care sunt progresele, dar și tendințele? Dorin Popescu: În opinia mea, piața avocaturii are o dinamică pozitivă. În ultima perioadă a crescut numărul avocaților. În acelaşi timp, mulți avocați şi-au organizat activitatea sa în forma organizatorică de Cabinet al avocatului.  Dar, în opinia mea, o mare contribuţie la formarea profesională a avocaţilor, au Barourile Asociate pe care le voi numi de tip nou, care poartă numele fondatorilor săi. Este îmbucurător faptul că în aceste barouri avocaţii sunt acceptaţi fie în urma unor concursuri, fie în urma unor interviuri, iar pe parcursul activităţii sale se pune accentul pe pregătirea continuă şi instruirea avocaţilor.   La fel, este o tendință de specializare a avocaților pe anumite domenii ale dreptului, fapt care contribuie la ridicarea nivelului profesional de asistenţă juridică calificată.  BizLaw: Avocații nu prea se bucură de o imagine bună în societate. De ce și cine este vinovat că există aceste percepții? Dorin Popescu: Personal nu împărtăşesc această părere şi nu cunosc așa sondaje sau statistici. Dacă este să vorbim despre pregătirea profesională, într-adevăr, din câte se atestă sunt avocați pregătiți mai bine și avocați, care după ce primesc licența de avocat, nu prea lucrează asupra lor și nu participă la instruire continuă, fapt pentru care nu sunt în pas cu modificările legislative. Aceasta este o chestiune care se va rezolva prin orele de instruire organizate de organele de autoadministrare a UAM, iar în scurt timp, instruirea avocaţilor va avea loc, sper eu, prin intermediul Centrului de instruire a avocaților din Republica Moldova.  
Cu privire la percepțiile de imagine nu prea bună a avocaților, cred că acestea pot veni din anumite cazuri particulare or, dacă urmărim hotărârile Comisiei de etică și disciplină, putem constata și lucruri mai triste, când avocaților li se retrage licența pentru încălcări care trezesc perepția despre care vorbiți.    
BizLaw: O problemă destul de dureroasă pentru avocați este cea care se referă la polițele medicale și, în general, plățile sociale. Cum credeți, care ar fi finalitatea în acest caz? Dorin Popescu: Sper că noi, avocaţii, vom fi auziţi, va fi stopată discriminarea avocaţilor în ce priveşte achitarea poliţelor de asigurare medicală. Mai ales că avem mulţi avocaţi care sunt pensionari după limita de vârstă a căror poliţă medicală este asigurată de stat și, conform legii, atingerea vârstei de pensionare, nu obligă avocatul să înceteze activitatea de avocat. Cu toate acestea şi această categorie de avocaţi este obligată să achite poliţa de asigurare medicală obligatorie. 
Deşi contribuie la înfăptuirea justiţiei de rând cu judecătorii şi procurorii, cotizează fondul social, avocaţii cred că primesc cea mai mică pensie din țară pentru limita de vârstă. 
În acest sens, salut iniţiativa colegilor avocați care, împreună cu Asociația Femeilor Avocate din Moldova, pe bună dreptate, luptă pentru drepturile sociale ale avocaţilor şi sper să avem o finalitate pozitivă pentru avocaţi pe acest domeniu.  BizLaw: Avocații transferați recent la Baroul Chișinău, din Ungheni, s-au adaptat, sunt deschiși pentru cooperare? Vă întreb asta pentru că ei nu și-au dorit acest transfer. Dorin Popescu: Da, cunosc personal că avocaţii din Ungheni şi Nisporeni nu şi-au dorit să activeze în circumscripţia Curţii de Apel Chişinău, dar legea nu se discută dar se execută. Respectiv, acest transfer la Baroul Chişinău este dictat de modificările legislative cu privire la Harta instanţelor naţionale de judecată şi urmează a fi puse în aplicare corespunzător. Poate este mai incomod pentru ei să se deplaseze în municipiul Chişinău la examinarea apelurilor şi recursurilor, dar se vor adapta, aşa cum s-au adaptat şi colegii din Ştefan Vodă, Bender, Căuşeni.  Vreau să accentuez faptul că includerea avocaţilor din din Ungheni şi Nisporeni a scos la iveală o altă problemă şi anume este vorba despre existenţa practicii judiciare diferite a Curţii de Apel Bălţi şi a Curţii de Apel Chişinău, ca instanţe de recurs, în ce priveşte aplicarea şi interpretarea legislaţiei pe anumite probleme, de aceea unele lucruri se fac spre bine.    BizLaw: Ce părere aveți despre faptul că a fost amânată data organizării Congresului? Dorin Popescu: Personal, nu văd o problemă în faptul că a fost amânată organizarea Congresului pentru toamnă. Aşa, vom fi mai aproape de sfârșitul anului bugetar, fiind mai comod pentru secretarul general de a întocmi raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor și, în funcție de aceasta, va fi mai comod de adoptat bugetul pentru anul viitor. În acelaşi timp, şi Comisiile UAM vor avea timp destul pentru a pregăti rapoartele de activitate şi de a le publica pe site-ul UA din Moldova. Aşa situaţie a mai existat şi anterior, când Congresul Uniunii Avocaţilor se organiza toamna.   BizLaw: Dle Popescu, vă mulțumesc pentru interviu! Dorin Popescu: Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordaţi breslei avocaturii. Mult succes în continuare!