Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Primul caz de insolvență a persoanei fizice. Cum a fost soluționat

 

Primul caz de intrare în insolvenţă a persoanei fizice a fost soluţionat recent de o instanţă judecătorească din România. Acest lucru reprezintă o premieră pentru țara veciniă, întrucât legea care reglementează falimentul personal este în vigoare din ianuarie 2018. Mai exact, este vorba de un român care a început o afacere pe cont propriu și care n-a putut să reziste, acumulând datorii pe care nu le mai putea acoperi. Judecătorul a considerat că situația financiară a românului e compromisă și a dispus deschiderea procedurii insolvenței prin lichidarea activelor sale, scrie avocatnet.ro

Acest caz a fost anunțat de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Mai exact, în document scrie că ”în data de 19 iunie 2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, secțiunea «Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi», primul caz de insolvență a unei persoane fizice”. Instanța a decis în acest caz deschiderea procedurii insolvenței prin lichidarea activelor debitorului. 

În speţă, primul caz de insolvenţă a persoanei fizice din România a fost soluţionat de instanţă la cererea debitorului. Acesta a arătat că, în perioada 2007-2008, a demarat o afacere în domeniul imobiliar (construirea unor blocuri şi vânzarea apartamentelor aferente). O parte dintre aceste apartamente au fost cumpărate încă din stadiul de proiect, însă debitorul nu a putut finaliza proiectul. Prin urmare, cumpărătorii nu au putut intra în posesia apartamentelor şi au început executarea silită împotriva debitorului. În plus, acesta a arătat că, pe lângă datoriile faţă de cumpărători, acumulase şi datorii la bugetul de stat, în valoare de 12,5 milioane de euro.

De asemenea, debitorul a declarat că „situaţia sa financiară este iremediabil compromisă şi un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat şi pus în executare, dat fiind că veniturile sale sunt obţinute exclusiv din salariu”, un salariu în cuantum de 1.162 lei, din care 50% se reține și virează către popririle înființate de creditori.

Aşadar, instanța a constatat că debitorul este în stare de insolvență ”și nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel cum au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe care le are în întreținere”. Pe cale de consecinţă, a admis cererea debitorului, a desemnat un lichidator judiciar şi a dispus deschiderea procedurii insolvenței prin lichidarea activelor debitorului. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice, intrată în vigoare în ianuarie 2018, defineşte insolvenţa (cunoscută în spațiul public şi sub denumirea de faliment personal) ca fiind ”acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente”.

Concret, o persoană este insolventă atunci când patrimoniul său activ (bani, bunuri mobile şi/sau imobile) este mai mic decât patrimoniul pasiv (toate datoriile faţă de stat şi terţi), ceea ce determină imposibilitatea persoanei de a-şi acoperi datoriile.

Există trei proceduri de insolvență: procedura de insolvență pe baza unui plan de rambursare a datoriilor, procedura de insolvență bazată pe lichidarea de active și procedura de insolvență simplificată.

Share on Social Media

06 July, 2018
Debitorul ar putea fi obligat, în procesul de insolvabilitate, să dea informații și lămuriri oricărui creditorilor, nu doar instanţei de insolvabilitate, administratorului/ lichidatorului, comitetului şi adunării creditorilor, așa cum este prevăzut în prezent. Modificările se conțin într-un proiect supus consultărilor publice. De asemenea, se propune includerea prevederii că, dacă debitorul se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor de mai sus, instanța de insolvabilitate poate dispune anunțarea lui în căutare și/sau aducerea lui silită pentru a fi audiat. În schimb, din lege ar putea dis...
21 May, 2018
O nouă serie de instruire pentru doritorii de a-și perfecționa cunoștințele în domeniul insolvenței. În perioada 24 mai - 25 mai, Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV” organizează două zile de seminarii pentru specializarea în calitate de practicieni în acest domeniu. Astfel, potrivit agendei, persoanele care vor fi instruite vor avea parte de cursuri în privința analizei și strategiilor de marketing. Acestea vor fi predate de către Veronica Butnaru, magistru și lector universitar. Un alt domeniu, care va fi explicat, se referă la restabilirea evidenței contabile. Formatoare...

Parteneri

27 March, 2018
În momentul intentării procesului de insolvabilitate, masa debitoare reprezintă toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi cele pe care acesta le dobândeşte şi le recuperează pe parcursul procesului. Proprietatea deţinută de debitor în comun cu terţii este raportată cu titlu provizoriu la masa debitoare, indiferent de acordurile încheiate între ei. În caz de litigiu între coproprietarii bunului inclus în masa debitoare, partajarea se face într-un proces separat de către instanţa de insolvabilitate pe al cărei rol se află cauza. Debitorul răspunde pen...
07 March, 2018
Legea insolvabilității spune că după ce primeşte cererea introductivă spre examinare, instanţa aplică măsurile necesare pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate. Pe lângă măsurile de asigurare prevăzute de Codul de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate aplică următoarele măsuri de asigurare: numeşte un administrator provizoriu şi obligă debitorul ca în perioada de observaţie deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizori...