Modificările efectuate la Codul muncii, prin care angajatorul va fi obligat să informeze salariații înainte de a iniția procedura concedierilor colective, au fost publicate în Monitorul Oficial. Noile prevederi au intrat în vigoare și spun că la reorganizarea sau lichidarea unităţii care presupune concedieri colective, angajatorul este obligat să informeze salariaţii și agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declanşarea procedurilor. Astfel, angajatorul, care intenţionează să efectueze concedieri colective, va avea obligaţia să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanţii salariaţilor din unitate, indicând motivele şi perioada concedierilor, numărul şi categoriile salariaţilor pasibili de concediere şi alte informaţii relevante. Acesta va trimite Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă o notificare care să cuprindă informaţia cu privire la concedieri, precum şi va transmite o copie a notificării reprezentanţilor salariaţilor. De asemenea, angajatorul va trebui să iniţieze consultări cu reprezentanţii salariaţilor privind posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaţilor afectaţi, precum şi de a atenua consecinţele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaţilor concediaţi.
Pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de a iniția consultările, angajatorul este obligat să le furnizeze acestora, în scris, toate informațiile utile disponibile referitoare la:
  • motivele concedierilor preconizate;
  • numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
  • numărul și categoriile de salariați încadrați la unitate;
  • perioada în care vor avea loc concedierile;
  • criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, de convențiile colective sau contractele colective de muncă;
  • metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.
Criteriile potrivit cărora concedierile colective urmează a fi calificate, cât şi obligaţiile participanţilor la procedurile de concediere colectivă au fost incluse în articolul ”Garanţii în caz de concedieri colective”.