La cererea privind înregistrarea de stat a companiilor ar putea fi obligatoriu de atașat un document în plus, și anume decizia Consiliului Concurenței privind declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, emisă în conformitate cu prevederile Legii concurenței. Documentul va trebui prezentat și atunci când se solicită operarea modificărilor în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat. Prevederile sunt incluse într-un proiect propus pentru consultări publice. Autorii proiectului spun că necesitatea completărilor propuse este dictată de faptul că, în prezent, nu există o racordare între prevederile Legii concurenței și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Astfel, la înregistrarea unei persoane juridice, care poate prezenta un potențial pericol pentru mediul concurențial, solicitantul nu este obligat să prezinte vreun act privind corespunderea cu prevederile generale cu referire la concentrarea economică. Totodată, adoptarea proiectului va contribui la aplicarea eficientă şi uniformă a prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei și în acelaşi timp la crearea condiţiilor necesare pentru activitatea Consiliului Concurenţei, în vederea realizării atribuţiilor sale delegate de lege. Conform Legii concurenței, operaţiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare. Măsura se întreprinde atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 milioane de lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 milioane lei în anul anterior operaţiunii.