Contractele de înstrăinare şi cele de gaj al bunurilor supuse înregistrării se vor putea autentifica de către notari fără prezentarea certificatului de la Serviciul Fiscal de Stat. Modificările la Legea cu privire la notariat au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Prin urmare, persoanele fizice și juridice nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul eliberat de Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective. Modificările au fost operate la art. 52 alin. (1) care are următorul conținut: ”contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri”. Autorii modificărilor au motivat faptul că prezentarea documentului de la Fisc a fost exclusă doarece nu are impact asupra părților contractuale, din motiv că evidența restanțelor este ținută după contribuabili, iar Serviciul Fiscal de Stat are destule pârghii pentru a o încasa. Schimbarea proprietarului bunului nu duce la schimbarea subiectului restanței. Prin urmare, modificarea a fost efectuată pentrua optimiza procedurile de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile, inclusiv prin reducerea timpului și a costurilor aferente. Conform indicatorului Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune cinci proceduri, 5,5 zile și costă în jur de 0,9% din valoarea proprietății.