Notificările și înștiințările participanţilor la procesul de insolvabilitate nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea se vor plasa în Registrul cauzelor de insolvabilitate, atunci când acesta va deveni funcțional. Prevederea se referă și la publicarea hotărârilor și încheierea instanțelor. Modificările se regăsesc într-un proiect propus pentru consultări publice. Totodată, autoritățile propun abrogarea prevederii că instanța de insolvabilitate ţine registrul public al debitorilor insolvabili şi îl afişează pe pagina sa web. Modificări sunt propuse și la procedurile de examinare a recursurilor și de depunere a cererilor introductive a debitorului. Astfel, hotărârile de intentare a procedurii de insolvabilitate nu vor mai putea fi suspendate de către instanța de recurs. În același timp, în cererea introductivă debitorul va trebui să se indice și datele privind cererile de chemare în arbitraj cu participarea debitorului. În prezent, se prezintă doar informația despre cererile de chemare în judecată. În același timp, la cererea introductivă, debitorul va trebui să mai anexeze copia de pe statut sau de pe contractul său de asociere. Acum se cere copia actului constitutiv. Totodată, vor trebui anexate documentele ce adeveresc scadența obligațiilor, dar și avizul Serviciului Fiscal de Stat. Avizul Fisc include sumele restanțelor debitorului față de bugetul public național la momentul sesizării, precum și înștiințarea instanței că, pe parcursul procesului, Serviciul Fiscal poate interveni cu sume suplimentare ce pot apărea de pe urma controlului fiscal. Documentul propune, de asemenea, abrogarea prevederii precum că, dacă cererea introductivă este admisă spre examinare, instanţa de insolvabilitate este obligată să îl audieze pe debitor. Hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate fără dreptul de recurs va putea adopota de către instanță, la fel, fără citarea debitorului.