Adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care intenționat sau din neglijență gravă au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice va constitui abatere disciplinară. Modificările la Legea privind răspunderea disciplinară a judecătorului au fost votate în prima lectură de către Parlament.  Prin proiectul de lege se propune o procedură nouă de examinare a sesizărilor în privința faptele ce pot constitui abatere disciplinară a judecătorilor, criterii noi de selecție a membrilor în inspecția judiciară și alte elemente. Potrivit documentului, procedura de examinare a abaterilor se va efectua conform unor reguli noi. Admisibilitatea sesizărilor va fi verificată de un inspector-judecător, iar ulterior, de membrii Colegiului disciplinar. Pentru asigurarea imparțialității, la funcția de inspector-judecător vor putea candida doar persoane care nu au activat în calitate de judecător în ultimii trei ani, iar mandatul funcției va dura șase ani, fără a fi posibilă realegerea în funcție. Doar abaterea disciplinară ”gravă sau repetată” va constitui temei pentru eliberarea din funcţie a judecătorului. La fel, procedurile disciplinare vor putea fi pornite inclusiv împotriva judecătorilor care și-au dat demisia. Proiectul de lege stabilește expres că judecătorul poate fi atras la răspundere disciplinară, indiferent de faptul că actul emis de acesta a fost sau nu contestat de justițiabil.