În cadrul procesului de insolvabilitate, instanța va putea interzice membrilor organelor de conducere ale debitorului să părăsească țara fară permisiunea sa expresă. Interdicția se va aplica la solicitarea administratorului provizoriu, în cazurile în care coducerea debitorului nu va prezenta informațiile solicitate. De asemenea, magistrații vor putea aplica și alte măsuri de asigurare. Completările la Legea insolvabilității se regăsesc într-un proiect propus pentru consultări publice. În prezent, norma legală stabilește că, dacă informațiile și documentele solicitate de administratorul provizoriu nu sunt prezentate, instanța de judecată poate decide tragerea debitorului la răspundere patrimonială subsidiară şi/sau penală, sau contravenţională. Aceste sancțiuni urmează să fie în vigoare și după aprobarea modificărilor propuse. Legii insolvabilității prevede că debitorul are obligaţia de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult trei zile lucrătoare de la cerere, informaţiile solicitate de acesta. Aceste informații pot fi cu privire la activitate, inclusiv economică și evidența contabilă, dar şi la patrimoniu. Totodată, debitorul va avea posibilitatea să convingă judecătorii că prezumția incapacității de plată este neîntemeiată. Aceasta se va face prin referința la cererea introductivă, care se prezintă instanței. În acest sens urmează să fie prezentate probe ce dovedesc executarea obligațiilor pecuniare sau că există o acțiune civilă în legătură cu această obligație, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligația poate fi stinsă prin compensare cu o obligație într-un cuantum egal sau mai mare. Referința debitorului, la fel ca și obiecțile creditorilor care se opun intentării procesului de insolvabilitate vor fi examinate într-o ședință publică, împreună cu raportul administratorului provizoriu. După examinarea dosarului, hotărârea magistraților, în afară de aprobarea sau de respingerea concluziilor raportului administratorului provizoriu, va prevedea, în special, mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate şi va confirma mărimea creanţelor creditorilor faţă de patrimoniul debitorului. Dacă debitorul nu va depune o referință, instanța de judecată, în termen de zece zile lucrătoare, va adopta din oficiu o hotărâre de intentare a procedurii de insolvabilitate, obligând debitorul să prezinte un plan al procedurii de restructurare. În prezent, norma legală nu stabilește expres termenul în care magistrații trebuie să ia o decizie. Conform proiectului, după desemnare, administratorul provizoriu va avea la dispoziție zece zile și nu zece zile lucrătoare, cum este în prezent, pentru a trimite notificări tuturor creditorilor pentru înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului şi prezentarea unei referinţe asupra cererii introductive. Documentul propus pentru consultări mai stabilește că notificările și înștiințările participanţilor la procesul de insolvabilitate nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea se vor plasa în Registrul cauzelor de insolvabilitate, atunci când acesta va deveni funcțional.