Vizita fiscală la contribuabili va consta și în monitorizarea acestora privind disciplina de casă sau alte aspecte prin observarea directă a activității. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale a fost completat cu noi prevederi. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit documentului vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri: 
  • acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislaţiei fiscale; 
  • stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului; 
  • identificarea deficienţelor și prevenirea acțiunilor ilegale; 
  • monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității. 
În document se mai spune că vizita fiscală se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat, în baza analizei riscurilor de administrare fiscală identificate în activitatea contribuabilului, dar poate fi efectuată şi la solicitarea contribuabilului, în baza cererii privind înregistrarea ca plătitor TVA. Vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancţiuni. Aceasta se efectuează la sediul contribuabilului, după caz, la subdiviziunile acestuia luate la evidenţa sa. La efectuarea vizitelor fiscale, de regulă, participă un singur funcţionar fiscal.  Ordinar, durata vizitei fiscale se stabileşte de o singură zi şi se efectuează în orele programului de lucru al contribuabilului, în concordanţă cu regimul de lucru al Serviciului Fiscal de Stat.