Zeci de generații de juriști, actuali judecători, procurori, avocați, notari etc. au avut norocul să treacă prin cursurile regretatului profesor Victor Volcinschi. Un om și profesor extraordinar. A educat mii de studenți care au luat căile lumii juridice. Avea o măiestrie aparte în a preda, iar dragostea față de drept i se citea în ochi. La 85 de ani a plecat spre cele veșnice, iar lumea juridică a devenit mai săracă. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu profesorului Victor Volcinschi o pot face la Biserica Universității de Stat în data de 26 iunie, ora 17.00, acolo unde va fi depus corpul neînsuflețit. Înmormântarea va avea loc la cimitirul ”Sfantul Lazar”, în data de 27 iunie. Victor Volcinschi a fost un om cu o putere inimaginabilă care și la respectabila vârstă de 85 de ani a continuat să vină în fața studenților și să transmită ceea ce avea el mai prețios. Universitatea de Stat din Moldova, colegii profesori, dar și studenții au pierdut un om-model și un profesor de excepție. Victor Volcinschi s-a născut în data de 22 aprilie 1933 în comuna Bădragii Vechi, Edineţ. În 1959  a fost admis la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Ulterior, în 1967, a fost angajat ca lector asistent la catedra Drept Civil a Facultății de Drept a USM. Între anii 1970 și 1973 a făcut studii de doctorat la catedra Drept Civil a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat ”M.V. Lomonosov” din Moscova. Iar din 1973 a activat la Facultatea de Drept a USM în calitate de lector, apoi de lector superior, devine conferenţiar și apoi profesor universitar. A fost şef de catedră, decan al Facultăţii de Drept şi prim-adjunct al ministrului Învăţământului şi Ştiinţei. Regretatul profesor a fost specialist în drept privat roman, drept civil și în dreptul proprietăţii intelectuale. A  participat la peste 30 de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Victor Volcinschi a fost autor şi coautor a peste 90 de publicaţii ştiinţifice, printre care:
  • Comentariu la Codul civil din 1964;
  • Comentariu la Codul civil din 2002;
  • Dreptul privat roman (în scheme şi manual);
  • Drept civil. Drepturile reale şi teoria generală a obligaţiilor;
  • Drept fiscal (manual);
  • Drepturile reale asupra lucrurilor altuia (monografie) etc.
Activitatea didactică şi ştiinţifică a profesorului Victor Volcinschi a fost completată cu o bogată experienţă practică: a ghidat zeci de doctoranzi, a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curţii Supreme de Justiţie, vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor, preşedinte al Arbitrajului de pe lângă Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AGEPI), preşedinte al Consiliului Metodic de Control al Centrului Republican de Reciclare a Lucrătorilor Justiţiei. La fel, a fost expert în Comisia de Experţi a CNAA, membru al grupului internaţional de lucru asupra elaborării Codului civil - model pentru ţările CSI (oraşul Leiden, Olanda), membru al grupului de lucru asupra elaborării şi definitivării Proiectului Codului civil al Republicii Moldova, arbitru al Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; Preşedinte al Seminarului de Profil  Drept  privat” al Facultăţii de Drept a USM și expert  la Comisia Europeană contra Rasismului şi Intoleranţei în Europa. Activitatea sa a fost apreciată de autorităţi prin cele mai înalte distincţii de stat:
  • Medalia ”Veteran al muncii”, Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 2 februarie 1984;
  • Medalia ”Meritul civic”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 15 -V din 17 octombrie 2009, Brevetul nr. 1889;
  • ”Ordinul Republicii”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova  din 2009; 
  • Titlul onorific ”Om emerit”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.569 din 3 aprilie 2013.