Hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate va putea fi atacată cu recurs atât de către debitor, cât și de către creditorii care s-au opus intentării procesului de insolvabilitate. În prezent, acest drept îl are doar debitorul. Proiectul de modificare a Legii insolvabilității a fost propus pentru consultări publice. O altă modificare propusă vine să concretizeze procedurile de publicare a hotărârilor instanțelor de judecată. Astfel, dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate va trebui să conțină următoarele date:
  • denumirea/numele şi prenumele, sediul/adresa, codul fiscal, domeniul de activitate al debitorului;
  • numele, prenumele, adresa administratorului insolvabilităţii;
  • locul, data şi ora şedinţei de validare a mărimii creanţelor (şedinţa de validare) şi, după caz, locul, data şi ora adunării creditorilor de audiere a raportului administratorului insolvabilităţii (adunarea de raportare);
  • ora exactă a intentării procesului de insolvabilitate;
  • termenul-limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor, pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de până la 45 de zile calendaristice de la data intentării procedurii, precum şi un apel special adresat creditorilor garantaţi de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă;
  • termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a cererii;
  • data şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de verificare a creanţelor.
Deciziile magistraților se remite către administrator pentru publicare în termen de două zile lucrătoare din data adoptării. De asemenea, se propune completarea legii cu specificarea că persoana care a solicitat, fără existența unui temei, intentarea procesului de insolvabilitate, la solicitarea debitorului va putea fi obligată să plătească despăgubiri. În redacția actuală, norma legală nu stabilește expres la solicitarea cui persoana poate fi obligată la plata despăgubirilor. Proiectul mai prevede că notificările și înștiințările participanţilor la procesul de insolvabilitate nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea se vor plasa în Registrul cauzelor de insolvabilitate, atunci când acesta va deveni funcțional. Prevederea se referă și la publicarea hotărârilor și încheierea instanțelor. Totodată, în cadrul procesului de insolvabilitate, instanța va putea interzice membrilor organelor de conducere ale debitorului să părăsească țara fară permisiunea sa expresă. Interdicția se va aplica la solicitarea administratorului provizoriu, în cazurile în care coducerea debitorului nu va prezenta informațiile solicitate.