Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Regulamentul de organizare și funcționare al CNI, propus pentru consultări publice. Ce prevede documentul

 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate a fost propus, în sfârșit, consultărilor publice. Documentul stabilește condițiile și modul de activitate a Consiliului de Integritate. Potrivit Regulamentului, Consiliul este o structură reprezentativă, ce activează în şedinţe şi face parte din  conducerea Autorităţii Naționale de Integritate (în continuare ANI). Consiliul dispune de un buget care este parte integrantă a bugetului Autorităţii Naționale de Integritate.  

Regulamentul mai prevede că structura este constituită din șapte membri desemnați conform legii pe un mandat de cinci ani, fără posibilitatea numirii pe un alt mandat consecutiv. Mandatul membrului Consiliului încetează în următoarele cazuri:


 • odată cu expirarea mandatului; 

 • prin revocare;

 • prin demisie;

 • prin pensionare;

 • în caz de deces al persoanei. 

Revocarea mandatului membrului Consiliului se face în cazul în care:

 • acesta nu-și depune declaraţia de avere şi interese personale sau refuză să o depună;

 • rămâne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;

 • survin circumstanțe care fac ca acesta să nu mai corespundă următoarelor cerinţe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 • are capacitatea de exerciţiu deplină;

 • are studii superioare;

 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvit de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;

 • nu a fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

 • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei că agenţii publici au obligaţia să nu admită manifestări de corupţie;

 • în privința căruia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;

 • în privința căruia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

 • nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;

 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

 • cunoaşte limba română;

 • nu a avut, până în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informaţii, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;

 • acesta este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, din motive de sănătate, o perioadă mai mare de trei luni consecutive;

 • acesta absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive sau de la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an;

 • acesta încalcă restricția prevăzută la punctul 8 din prezentul Regulament;

 • încălcă prevederile respective ale legislaţiei privind declararea averii, conflictului de interese, incompatibilităţilor sau restricţiilor.     

În cazul încetării mandatului înainte de termen, entităţile vizate, inclusiv la propunerea Consiliului sau a altor autorităţi publice competente, desemnează un nou membru al Consiliului în condiţiile legii. Membrii Consiliului au obligația, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a ANI și să nu favorizeze vreun partid politic.

Share on Social Media

02 July, 2018
Consiliul de Integritate, în limitele competenței sale, adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.  Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului. Consiliul poate adopta hotărâri ca acte cu caracter de recomandare sau cu caracter nejuridic (recomandări, opinii, declarații, etc.). Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate. Potrivit documentului, la elaborarea, consultarea, aprobarea și punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului cu caracter normativ se respectă prevederile legislației...
29 June, 2018
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va elibera certificate de integritate. Astfel, la solicitarea conducătorilor entităților publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile, ANI va emite actul. Modificările efectuate la mai multe acte legislative au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Potrivit modificărilor, certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii trei ani în privința persoanelor despre a...

Parteneri

21 March, 2018
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține modificările la cinci acte legislative, care aduc concretizări privind normele de integritate și au drept scop sporirea eficienței și impactului sistemului de declarare a averilor și intereselor. De asemenea, proiectul vizează și activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI), inclusiv a inspectorilor de integritate. În aviz se menționează că Plenul CSM consideră că proiectul va permite crearea unor instrumente noi privind responsabilizarea funcționarilor publici și persoanelor care dețin funcții de demnitate publică. De asemenea, Consi...
19 March, 2018
Guvernul va da aviz unui proiect, în ședința de miercuri, care prevede că Autoritatea Națională de Integritate să elibereze, în termen de 15 zile lucrătoare, certificate de integritate, la solicitarea motivată a conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile. Acestea vor include informații în privința persoanelor vizate despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate...