BC ”ComerțBank” a fost sancționată de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru încălcarea normelor legale. În acest sens, instituției bancare i s-a aplicat o amendă de 1.700.000 de lei, iar membrilor Comitetului de conducere – 551.602,42 lei. Conform informațiilor difuzate de către BNM, sancțiunea a fost aplicată pentru nerespectarea:
  • numărului admisibil al persoanelor afiliate băncii, cerință a Legii instituțiilor financiare cu privire la componența Consiliului băncii;
  • unor cerințelor privind clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;
  • unor cerințe ale legislației în domeniul serviciilor de plată și sistemelor de plăți, precum și în domeniul  reglementării valutare;
  • banca nu a identificat sursa mijloacelor utilizate în tranzacțiile cu unii clienți, inclusiv persoane fizice, care au efectuat tranzacții semnificative de schimb valutar, nu deține în măsură deplină documente care confirmă activitatea economică a unor clienți, nu a aplicat măsuri de precauție sporite față de clienții cu risc sporit.
Membrii Comitetului de conducere al BC ”ComerțBank” SA, care au primit amendă sunt:
  • Serghei Cartașov, președintele, amendă în sumă de 244.665,33 lei;
  • Alexandru Radu, prim-vicepreședinte, amendă în sumă de 146.165,42 lei;
  • Sergiu Nicolaev, vicepreședinte, amendă în sumă de 160.771,67 lei.
Totodată, membrii Consiliului Petr Skovorodko, Iurii Blinov și Constantin Movilă au primit avertisment. După difuzarea știrii, Banca Națională a venit cu precizarea că ComerțBank activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, iar abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare. Amintim că anterior, BNM a amendat cu 362.141 Banca de Finanțe și Comerț, iar BC ”EuroCreditBank” SA a primit un avertisment.