Executorii judecători vor putea solicita de la autoritățile publice informații doar din sistemele informaționale la care nu dețin acces. Modificările se conțin într-un proiect elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne și propus pentru consultări publice. Astfel, modificările sunt propuse la Codul de executare și la Legea privind executorii judecătoreşti. Și anume, autoritățile propun includerea în prevederile legislative că ”executorul judecătoresc are dreptul să solicite şi să primească gratuit pe suport de hârtie şi în regim online din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor, cu excepția situației când dețin acces la sistemul informational respectiv”. Autorii proiectului spun că scopul modificărilor este de a disciplina și responsabiliza executorii judecătorești. MAI afirmă că sunt frecvente situațiile când executorii judecătorești, deși au acces la sistemul informațional, solicită să fie prezentată informația pe suport de hârtie, care este extrasă din cadrul aceluiași sistem. Asta în timp ce accesul la sistemele informaționale este acordat executorilor judecătorești anume pentru a elimina corespondența pe suport de hârtie. Astfel, autoritățile subliniază că executorii judecători nu au nici o motivare, în cazul deținerii accesului la unele sisteme informaționale, la expedierea demersurilor prin care solicită informații conținute de către acestea. Proiectul mai prevede, de asemenea, că executorii judecătorești vor fi obligați să preia mașinile reținute de poliție în maxim trei zile de la solicitare.