Fostul procuror-șef al procuraturii raionului Soroca, Nicolae Musteață, se judecă din Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru a-i fi recalculată pensia pentru vechimea în muncă. În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că a activat în structurile procuraturii începând cu anul 1971 şi până în 2007. Începând 1998, a beneficiat de dreptul la pensie, fiind în funcţia de procuror - şef al procuraturii raionului Soroca. La atingerea vârstei de 50 de ani,  i-a fost stabilită pensia pentru vechime în muncă ca procuror, calculată în proporţie de 80% faţă de salariul funcţiei de procuror. Potrivit art. 34 alin. (6) din Legea cu privire la Procuratură nr. 118- XV din 14.03.2003 a beneficiat de recalcularea pensiei în funcție de majorarea salariului procurorului în exerciţiu. Conform art.73 alin.(8) din Legea cu privire la Procuratură nr.294-XVI din 25.12.2008, de asemenea, a beneficiat de recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă odată cu majorarea generală a salariului procurorilor în exerciţiu. De acest drept a beneficiat respectiv până la 1 iulie 2011. Conform Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, salariul procurorului s-a majorat cu 35%, în 2013. În același timp, din 2016 salariul de funcţie al procurorului se stabileşte în raport cu salariul judecătorului. Astfel, conform art. 51 alin.(2) lit. c) şi art.52 lit. d) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor, salariul de funcţie al procurorului-şef teritorial cu o vechime în funcţie de procuror de peste 12 ani este în mărime de 3,15 salarii medii pe economie. Acesta beneficiază de un spor în mărime de 9% faţă de salariul de funcţie, prevederi care consideră că sunt aplicabile şi în privinţa sa. Reclamantul a mai precizat că, în pofida prevederilor legale menţionate, CNAS din motive neîntemeiate nu a efectuat în termenii respectivi recalcularea pensiei, astfel lipsindu-l de dreptul său. Nefiind de acord cu acţiunile CNAS, s-a adresat cu cerere prealabilă prin care a solicitat restabilirea în drepturi privind recalcularea pensiei în legătură cu majorarea salariului procurorului în funcţie, drept de care a fost lipsit începând cu anul 2012. CNAS a remis un răspuns prin care a respins cererea prealabilă. CNAS a precizat că procurorii au dreptul la pensie conform Legii privind sistemul public de pensii, potrivit art.462 al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 asiguratul care a atins vârsta menţionată la alin.(2) şi confirmă stagiul de cotizare prevăzut la alin.(3), din care cel puţin 15 ani în funcţie de procuror, are dreptul la pensie în proporţie de 75% din suma tuturor plăţilor lunare asigurate ale procurorului în exerciţiu în ultima funcţie deţinută. La fel, pentru realizarea mărimii pensiei, acestea se indexează anual la 1 aprilie. În urma indexărilor efectuate în anii 2012- 2013 cuantumul pensiei reclamantului, de la 1 aprilie 2017 a fost 5342,48 lei lunar. CNAS a precizat că recalcularea pensiei se efectuează numai în cazul apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie, concluzionând că temei legitim de recalculare a pensiei nu este. Reclamantul consideră că, la examinarea cererii prealabile, CNAS nu a determinat corect raportul juridic existent şi nu a luat în consideraţie toate circumstanţele importante pentru soluţionarea corectă a cererii. Și asta pentru că prevederile legislaţiei în vigoare în momentul apariţiei raportului juridic erau aplicabile alte acte normative, iar prevederile legislaţiei noi nu au efect retroactiv, încălcându-i dreptul său dobândit la momentul stabilirii pensiei şi care nu poate fi restrâns pe viitor, iar toate modificările operate ulterior în actele legislative, care reglementează modul de calculare a pensiilor procurorilor, au efect doar pentru procurorii care vor beneficia de pensii după punerea în aplicare a modificărilor respective. Fostul procuror a solicitat recunoașterea ca fiind ilegal refuzul CNAS și obligararea pentru recalcularea pensiei.   Prin hotărârea Judecătoriei Soroca s-a admis integral acţiunea civilă la cererea de chemare în judecată. Instanța a considerat neîntemeiat răspunsul CNAS și a obligat instituția să-i achite lui Nicolae Musteaţă pensia pentru vechimea în muncă reieşind din salariul mediu lunar achitat procurorului şef al raionului Soroca. La fel, s-a obligat CNAS să-i recalculeze pensia pentru vechime în muncă, reieşind din salariul mediu lunar achitat procurorului şef al raionului Soroca, cu recalcularea pensiei ţinându-se cont de majorarea generală a salariului procurorului în funcţie începând cu 5 aprilie 2013 după creşterea salariului cu 35% şi începând cu 1 august 2016, după creşterea salariului potrivit art. 60 din Legea cu privire la procuratură. Curtea de Apel Bălți a menținut decizia instanței de fond. Magistrații au precizat că instanța de fond just a stabilit faptul că fostul procuror a obținut dreptul în mod licit odată cu acordarea pensiei pentru vechimea în muncă, iar drepturile diminuate prin normele legale, ca drepturi potenţiale sau aleatorii, se referă la viitorii procurori cu drept de pensionare. La fel, instanța a precizat că refuzul CNAS de a recalcula pensia încalcă un drept prevăzut de lege, drept dobândit în momentul stabilirii pensiei și care nu poate fi retras pe viitor. Judecătorii au mai indicat că toate modificările operate ulterior în actele legislative care reglementează modul de calculare a pensiei procurorilor au efect doar pentru persoanele care vor beneficia de pensii după punerea în aplicare a modificărilor respective, aceste modificări neavând efect retroactiv, potrivit regulilor generale de acțiune a legii în timp. Decizia este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.