Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va absorbi Inspectoratului Energetic de Stat și va prelua atribuțiile supravegherii energetice de stat. Proiectul Ministerului Economiei și Infrastructurii în acest sens a fost propus pentru consultări publice. Un document similar a fost publicat și anterior, în primavara anului 2017. Autoritățile spun că măsura se încadrează în reforma controlului de stat și reducerea entităților cu funcții de control. Totodată, autorii menționează că schimbarea este în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energetică din septembrie 2017, care instituie principiile de bază pentru reglementarea sectoarelor energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice şi produselor petroliere. Actul normativ prevede, inclusiv, că activitatea privind supravegherea energetică de stat este asigurată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Personalul angajat al Inspectoratului Energetic de Stat urmează a fi transferat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în limita noii structuri interne. Disponibilizarea salariaților neangajați sau care vor refuza transferul se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare. Totodată, în nota informativă la proiect se menționează că, în caz de inițiere a procedurii de dizolvare a Inspectoratului Energetic de Stat referitoare la fuziunea prin absorbție, din momentul intrării în vigoare a actului normativ care prevede dizolvarea instituției, persistă riscul de a fi creată o perioadă de aproximativ două luni în care nu vor fi desfășurate activități de supraveghere energetică și riscul de a nu asigura succesiunea în drepturi și obligații ale Inspectoratului Energetic de Stat. Activitatea Inspectoratului Energetic de Stat este finanțată din mijloacele incluse în tariful la energia electrică. Instituția are următoarele funcții:
  • controlul privind utilizarea raţională a energiei electrice şi energiei termice în toate sferele economiei naționale şi realizarea măsurilor de economisire a energiei;
  • controlul respectării de către consumatori a disciplinei privind limita şi regimul consumului de energie electrică şi termică;
  • organizarea şi optimizarea evidenţei și calității fluxului de energie electrică și termică furnizate consumatorilor;
  • intensificarea cerințelor faţă de consumatori privind exploatarea tehnică şi siguranţa utilizării instalaţiilor electrice, identificarea proceselor neeconomice nerentabile şi nesatisfăcătoare în contextul fiabilităţii şi securităţii funcţionării instalaţiilor electrice;
  • sporirea controlului în contextul reducerii cheltuielilor legate de consumul de energie electrică folosită la furnizarea agentului termic, procese termice şi energo-tehnologice, iluminarea publică şi a panourilor de publicitate în toate sferele economiei şi în contextul necesităţilor consumatorilor casnici.