Banca Națională a Moldovei a publicat, astăzi, calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pentru trimestrul trei al anului. Astfel, în perioada iulie – septembrie urmează să fie organizate 12 licitații în care vor putea fi achiziționate Bonuri de Trezorerie și Obligațiuni de Stat. Conform documentului, volumul total al acestora este de 2,51 miliarde de lei. În cadrul licitației vor fie expuse 440 de Bonuri de Trezorerie pe un termen de 91 de zile, 800 – pe un termen de 182 de zile și 960 – pe un termen de 364 de zile. Totodată, Obligațiunile de Stat propuse se clasifică după cum urmează:
  • pe termen de 2 ani – 165;
  • pe termen de 3 ani – 120;
  • pe termen de 5 ani – 30.
Ministerul Finanțelor poate, însă, să precizeze ulterior volumul oferit în cadrul licitațiilor. În acest caz, autoritatea va trebui să informeze publicul despre deciziile luate cu cinci zile până la eveniment. Valorile mobiliare de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională pe termen scurt, mediu şi lung. Conform datelor statistice oficiale, în anul 2017 au fost organizate 76 de licitații prin care s-a oferit pe piața primară spre vânzare Valori Mobiliare de Stat în sumă totală de 10,5 miliarde de lei. Totodată, cererea de VMS a constituit peste 16,2 miliarde de lei, adică de 1,5 ori mai mult decât oferta.