Autor: Eugeniu Rusu, șef Secție Gestiunea Colectivă, Direcția Drept de Autor, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală

”Fotbalul este spectacolul de operă al poporului”. 

(Stafford Heginbotham)

”FIFA respectă proprietatea intelectuală a altora”. Cu această afirmație Federația Internațională de Fotbal promovează produsul intelectului uman și pune accent pe necesitatea asigurării protecției dreptului de proprietate intelectuală. Vara anului 2018 este una specială pentru microbiști, reieșind din faptul că în perioada 14 iunie – 15 iulie, în Federația Rusă, se desfășoară a 21-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal. În acest context, deseori apar confuzii cu referire la următoarele: cine are dreptul de difuzare a meciurilor de fotbal nemijlocit pe teritoriul Republicii Moldova? În ce temei are loc difuzarea? Localurile în care se difuzează meciurile de fotbal (pub-uri, baruri etc.) au nevoie de permisiune pentru difuzarea meciurilor? Difuzarea presupune achitarea vreunei plăți? etc. Astfel, potrivit practicii existente, punerea la dispoziția publicului a conținutului audiovizual al unor evenimente sportive (meciuri de fotbal) prin intermediul unei difuzări televizate are loc în baza unei licențe acordate de organizatorii meciurilor de fotbal sau de către un intermediar care deține drepturile exclusive în acest sens.  Drept urmare, meciurile disputate în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal 2018 vor fi transmise, în direct, de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania ”Teleradio – Moldova” (nemijlocit de către posturile TV ”Moldova 1” și ”Moldova 2”), care este difuzorul oficial pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, orice altă persoană fizică sau juridică, care are intenția de a comunica public meciurile Campionatului, urmează, în mod obligatoriu, să obțină o sub-licență de la ”Teleradio-Moldova”, în schimbul unei taxe prestabilite. Proprietarii localurilor, de cele mai multe ori, fie refuză să obțină licența pentru difuzarea meciurilor de fotbal, fie invocă faptul că deja dețin o licență care le permite comunicarea publică în incinta spațiilor gestionate, eliberată de organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova, fapt pentru care achită o remunerație.  Menționăm aici că, în temeiul licenței eliberate de organizațiile de gestiune colectivă, utilizatorului (restaurant, bar, cafenea, pub etc.) i se acordă dreptul de comunicare publică a obiectelor dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe din repertoriul gestionat de respectivele organizații, pentru o anumită remunerație care se negociază de părți, reieșind din tarifele minime ale remunerației de autor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 641 din  12.07.2001. Respectiv, licența pentru comunicarea publică a operelor și obiectelor drepturilor conexe nu poate fi confundată cu licența pentru difuzarea unui meci de fotbal, ținând cont de faptul că aceasta din urmă implică nu doar dreptul de autor, ci și așa numitele drepturi sportive, care au o ”putere” mult mai mare și înglobează în sine aspecte precum imaginea, marca, înregistrările, imnurile etc. utilizate. Drept urmare, având în vedere că aceste drepturi sportive aparțin exclusiv titularului de drepturi, în cazul nostru, al organizatorului Campionatului Mondial de Fotbal, acesta este în drept să permită sau să interzică difuzarea meciurilor de fotbal, în temeiul unei licențe exclusive pentru difuzarea într-un anumit teritoriu delimitat. Cu referire la dreptul de autor asupra meciurilor de fotbal, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Hotărârea din 4 octombrie 2011 asupra cauzelor conexe C-403/08 și C-429/08, a statuat că meciurile de fotbal nu pot fi calificate drept opere, iar pentru a dobândi o asemenea calificare, ar trebui ca acestea să constituie o creație intelectuală a autorului. De asemenea, potrivit CJUE, ”evenimentele sportive nu pot fi considerate creații intelectuale care pot fi calificate drept opere în sensul Directivei privind dreptul de autor. Acest lucru este valabil în special pentru meciurile de fotbal, cărora li se aplică reguli de joc ce nu lasă loc niciunei libertăți creative în sensul dreptului de autor. În aceste condiții, evenimentele respective nu pot fi protejate prin dreptul de autor”. Cu toate acestea, potrivit hotărârii prenotate, radiodifuzarea meciurilor implică de asemenea și filmarea acestora și transmiterea semnalului organismelor care au dreptul de a le difuza. Respectiv, asupra emisiunilor care conțin meciuri de fotbal pot fi invocate drepturi de proprietate intelectuală, pe de o parte de către autorii operelor în cauză (asupra secvenței video de deschidere, asupra imnului, asupra filmelor preînregistrate care prezintă momentele cele mai importante din meciuri sau asupra diverselor elemente grafice) și, pe de altă parte, de către organismele de radiodifuziune (dreptul de a autoriza fixarea, comunicarea publică sau reproducerea emisiunilor lor). Menționăm faptul că, în prezent, sportul competitiv a devenit o industrie globală de miliarde de dolari, datorată în mare parte drepturilor de proprietate intelectuală și unei cooperări tot mai strânse între mass-media, sponsori și autoritățile sportive.