Avocații Publici în parteneriat cu Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și Uniunea Avocaților din Republica Moldova au lansat proiectul de litigare strategică în domeniul aplicării neuniforme de către agenții constatatori ai Serviciului Vamal și de către instanțele de judecată a mai multor prevederi legale.  Este vorba de art.439 (confiscarea specială) Cod Contravențional și art.162 (hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluţionarea cauzei penale) Cod de Procedură Penală la examinarea cauzelor contravenționale prevăzute de art.287, alin.10 (încălcarea regulilor vamale) Cod Contravențional. Potrivit Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în urma examinării practicii judiciare, se atestă faptul că, în cazuri analogice, instanțele de judecată admit contestațiile privind confiscarea mijlocului de transport sau a contravalorii acestuia și dispun anularea deciziei agentului constatator în partea confiscării mijlocului de transport iar în altele nu. Prin urmare este generată existența unei jurisprudențe neuniforme în domeniul. Astfel, avocații publici solicită ajutorul avocaților prin transmiterea problemelor cu care s-au confruntat la examinarea cauzelor, a opiniilor, sugestiilor, în privința practicii pe cauzele amintite pe adresa: [email protected]