Centrul Național Anticorupție (CNA) recomandă instituirea unui mecanism clar de monitorizare a activității Zonelor Economice Libere și a subzonelor acestora în vederea identificării utilizării raționale și în scopul propus a terenurilor alocate. Propunerea se conține în avizul dat la inițiativa legislativă privind optimizarea supravețelor Zonelor Economice Libere ”Bălți” și ”Ungheni-Business”, dar și a Zonei Antreprenoriatului Liber “Expo-Business Chişinău”. În context, experții CNA remarcă că utilizarea contrar destinației a acestor terenuri va trezi semne de întrebare privind oportunitatea rămânerii în folosința zonelor economice libere. La fel, experții anticorupție consideră oportun a se face o analiză a terenurilor publice incluse în Zonele Economice Libere în raport cu terenurile publice disponibile în proprietatea publică a statului și a unităților administrativ teritoriale pentru a asigura un management eficient al utilizării terenurilor publice. Toate acțiunile ce urmează să fie întreprinse cu bunurile publice urmează să fie transparente pentru a nu prejudicia interesului public prin asigurarea atragerii de investiții și un management eficient, se mai spune în avizul CNA. Amintim că, recent, în Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă prin care administrația ZEL-urilor ar putea fi scutite de impozitul pentru bunurile imobiliare date în administrare.