În luna mai 2018, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 126.26 milioane de dolari, în creștere cu 19.9 la sută comparativ cu mai 2017. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: 
 • din UE - o pondere de 40.2%;
 • din CSI - o pondere de 28.9%;
 • din restul lumii – o pondere de 30.9%.
În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, datele arată că: 
 • Rusia - 27.9 la sută (35.27 milioane de dolari), în scădere cu 6.2 puncte procentuale comparativ cu mai 2017; 
 • Israel – 18.1 la sută (22.90 milioane de dolari); 
 • Italia - 12.6 la sută (15.85 milioane de dolari); 
 • SUA – 7.8 la sută (9.82 milioane de dolari);
 • Germania – 6.4 la sută (8.11 milioane de dolari); 
 • Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 6.1 la sută (7.75 milioane de dolari);
 • Franța – 3.6 la sută (4.55 milioane de dolari);
 • Spania – 1.4 la sută (1.71 milioane de dolari); 
 • Irlanda – 1.3 la suta (1.61 milioane de dolari); 
 • România – 1.1 la sută (1.36 milioane de dolari);
 • Portugalia – 1.0 la suta (1.32 milioane de dolari);
 • Turcia – 1.0 la sută (1.30 milioane de dolari); 
 • alte state –11.6 la sută (14.69 milioane de dolari).
În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în euro le-a revenit ponderea principală de 46.7 la sută, în creștere cu 5.8 puncte procentuale, urmate de transferurile în dolari SUA - 45.6 la sută, în descreștere cu 4.0 puncte procentuale, comparativ cu mai 2017, și cele în ruble rusești – 7.7 la sută în descreștere cu 1.8 puncte procentuale. Pe parcursul perioadei ianuarie - mai 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 522.94  milioane dolari cu 17.9 la sută mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:
 • transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (0.9 la sută din totalul transferurilor);
 • transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.4 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 • pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.4 la sută din totalul transferurilor).
Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sisteme de remitere de bani, cât și prin mandate poștale. Acest indicator nu include:
 • transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care, în mai  2018, au constituit 1.20 mil. USD;
 • transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
 • transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.