Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Atenție! Încă 4 zile pentru a achita impozitul pe bunuri imobiliare cu reducere

 

Mai sunt patru zile pentru a achita impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere de 15 la sută. Anterior, Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că termenul limită de achitare a acestuia expiră în data de 2 iulie.

Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care sunt:


  • proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

  • arendaşi ai unui bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

  • deţinători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

  • locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;

  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

Dacă contribuabilii nu vor face achitările până în data stabilită, impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar urmează a fi achitat în cuantum deplin nu mai târziu de 15 august și, respectiv, 15 octombrie. În caz contrar, persoanele riscă sancțiuni.

Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitate și online. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md. Totodată, contribuabilii care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată, pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice, www.mpay.md.

Share on Social Media

07 September, 2018
Amenzi în valoare de zeci de mii de lei după ce la începutul anului școlar, perioadă în care se atestă o creștere a cererii de flori, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desfășurat controalele fiscale operative și a instituit posturi fiscale la contribuabilii ce comercializează flori în piețele autorizate din capitală. Astfel, în piețele de pe teritoriul municipiului Chișinău, au fost identificate circa 40 de întreprinderi, în cadrul cărora au fost depistate încălcări ale prevederilor Codului fiscal cum ar fi: neutilizarea mașinii de casă și control, excedent de mijloace bănești, neprezentarea do...
23 August, 2018
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că în zilele de 28, 29 și 30 august, declarate zile de odihnă de Guvern, își va desfășura activitatea în mod ordinar. Decizia a fost luată pentru a facilita deservirea contribuabililor. Astfel, direcțiile deservire fiscală, subdiviziunea responsabilă de eliberarea formularelor cu regim special și aparatul central al Serviciul Fiscal vor activa potrivit programului obișnuit, de la 8:00 până la 17:00, cu pauza de masă de la 12:00 până la 13:00. Totodată, autoritatea anunță că ținând cont de faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, care este 28 augus...

Parteneri

13 August, 2018
Au mai rămas 2 zile până la termenul limită, prevăzut de legislație, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferent perioadei fiscale a anului 2018. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că persoanele care nu vor achita în termen impozitul, le va fi aplicată penalitate pentru fiecare zi de întârziere, egală 0,0329% din suma impozitului neachitat. Impozitul poate fi achitate inclusiv on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și-l pot achita imediat prin intermediul www.servicii.fisc.m...
23 July, 2018
Amenda aplicată pentru împedicarea controlului fiscal ar putea modificată. Conform unui proiect aflat în consultări publice, aceasta ar putea fi între 4.000 și 6.000 de lei. În prezent, norma legală stabilește că astfel de încălcări se sancționează cu o amendă egală cu 5.000 de lei. Conform Codului fiscal, împiedicarea controlului fiscal se poate manifesta prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare S...