Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Efectuarea operațiunilor fără înștiințarea SFS în cazul instituirii unui post fiscal. O firmă s-a adresat la Curtea Constituțională

 

Prevederile din Codul fiscal care se referă la sancționarea agentului economic ce a efectuat operațiuni fără înștiințarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), și are instituit post fiscal, au fost contestate la Curtea Constituționale. La baza sesizării este un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, depusă de compania AltcomPrim-Grup SRL, privind anularea unei decizii a Serviciului Fiscal de Stat. În decizia contestată, SFS a aplicat în privința reclamante a sancțiunii prevăzută de art. 257, alin. (8) din Codul fiscal.

Acesta prevede că efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective.

Reprezentanții companiei susțin că prevederile acestei norme sunt în contradicție cu principiile statului de drep asigurate de Constituție, precum și garanțiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului. În special, autorul sesizării se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțională conexe, precum și principiul legalității și certitudinii juridice, principiul clarității, accesibilității și prezivibilității legii, principiul individualizării sancțiunilor și cel al proporționalității sancțiunilor aplicate.

Prin urmare, autorii sesizării consideră că norma de drept aplicată de SFS contravine art. 1 alin. (3), art. 20, art.23 și art. 46 din Constituție, precum duce și la limitarea dreptului reclamantei la un proces echitabil

Share on Social Media

29 October, 2018
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă continua lupta cu fenomenul ”salariului în plic” și al muncii ”la negru”. Până în data de 25 decembrie instituția planifică să efectueze controale fiscale la 100 de agenţi economici, selectaţi, cu risc sporit de utilizare a muncii ne/sub declarate din toate domeniile de activitate economică. Este vorba de agricultură, comerţ, producerea şi comercializarea produselor de panificare şi patiserie, construcţie, producerea betonului, hârtiei, prestarea serviciilor de curăţenie etc. Rezultatele acţiunilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru...
23 October, 2018
Codul de procedură penală urmează să fie completat, întrucât Curtea Constituțională a declarat neconstituțională omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura preventivă ”obligaţia de a nu părăsi ţara”. Prin urmare, Ministerul Justiției propune completarea art. 178 cu un nou alineat (31). În document se spune că noile prevederi vor statua că măsurile preventive şi anume, obligarea de a nu părăsi ţara sau localitatea, pot fi dispuse pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede ped...

Parteneri

18 October, 2018
15 octombrie a fost termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunuri imobiliare, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că până la acea dată la buget au fost acumulate 127,8 milioane lei. Impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat de către 425,6 mii persoane fizice. Suma calculată spre achitare, pentru anul acesta, constituie 142,2 milioane de lei, iar reieșind din suma înregistrată la ultima zi de achitare - 15 octombrie, au fost încasate 89,87%. De remarcat că proprietarii de imobile care au achitat integral impozitul până la finele lunii iunie, au beneficiat de o reducere...
17 October, 2018
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desemnat 30 de agenți economici drept contribuabili onești. Printre aceștia sunt companii de telefonie, bănci, un furnizor de energie electrică, comercianți de produse petroliere, dar și întreprinderi mai mici. Potrivit SFS, aceștia au fost remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018. Directorul SFS, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate și trofee, prin care li s-a atribuit titlul de ”Contribuabili cu grad înalt de credibilitate”. Dr...