Plângerile depuse la Inspectoratul de Stat al Muncii, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Inspectoratului, se evaluează în baza analizei riscurilor. Controlul uniţiat în temeiul plângerii sau informaţiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi a prevederilor metodologii. Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Documentul a fost supus consultărilor publice. Potrivit documentului, plângerile și informațiile privind încălcarea legislației pot determina acțiuni mai prompte, cum ar fi efectuarea de controale, care se realizează fără întârziere, dacă acestea indică asupra unor încălcări grave sau foarte grave, asupra unor situaţii de pericol iminent pentru proprietatea persoanelor. La fel, acestea au loc și în cazul în care indică asupra unor posibile încălcări grave sau foarte grave, situaţii care prezintă pericol pentru proprietatea persoanelor. Pentru plângerile și informațiile cu privire la posibilele încălcări minore care conduc la un prejudiciu minor, Inspectoratul realizează acțiuni mai puțin intruzive sau dispune acțiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în plîngerile depuse sau în informațiile deținute. Criteriile de risc generale care pot fi utilizate pentru evaluarea plângerilor cu privire la încălcarea legislației sunt:
  • compatibilitatea cu domeniul de control al Inspectoratului;
  • conținutul aparent neîntemeiat;
  • timpul ce a trecut de la identificarea problemei;
  • credibilitatea autorului plângerii, în cazul în care Inspectoratul a recepţionat o plângere repetată a aceluiași autor, fără a se demonstra veridicitatea reclamațiilor anterioare;
  • completarea raportului unui incident cu detalii exacte, care permit sau nu determinarea faptului dacă plângerea este depusă de o persoană reală și asigură, de asemenea, desfășurarea unei anchete reușite.
În document se mai spune că Inspectoratul face planificarea strategică a activității de control prin utilizarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice pe care urmează să se concentreze activitatea sa de control. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit domeniu.