Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO) a lansat tenderul pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în elaborarea mecanismului de suport pentru soluționarea disputelor investitorilor străini. Furnizorul urmează să livreze servicii de consultanță în elaborarea mecanismului de suport pentru soluționarea disputelor investitorilor străini și anume, acestea trebuie să se refere la:
 • mecanismele de depunere a contestațiilor;
 • metodele și modalitățile de soluționare a disputelor;
 • analiza precedentele existente;
 • cadrul juridic.
Criterii de selecție:
 • durata serviciului: timpul necesar pentru prestarea serviciului - 20%;
 • experiența - 40%;
 • prețul serviciului - 40%.
Pentru a participa la tender trebuie să fie prezentate:
 • copia extrasului din RSP;
 • certificatul de atribuire a contului bancar și rechizite bancare;
 • experiența de lucru cu investitorii;
 • portofoliul clienților;
 • ofertă comercială în lei moldovenești (prețul cu și fără T.V.A.);
 • alte documente relevante conform deciziei participantului la concurs.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 iulie, orele 13:00.