Rapoartele Curții de Conturi vor fi examinate de către o comisie permanentă din Parlament. Aceasta se va numi Comisia de control a finanțelor publice și va fi funcțională din următoarea legislatură parlamentară. Modificările legislative au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, Comisia va audia public următoare rapoarte ale Curții de Conturi:
  • raportul anual de activitate al Curții, care urmează a fi prezentat anual până în data de 1 mai;
  • rapoartele auditorului asupra rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, concomitent cu rapoartele respective ale Guvernului. Documentele urmează a fi prezentate anual până în data de 1 iunie;
  • raportul anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public. Acesta se va prezenta în fiecare an până în data de 15 septembrie;
  • alte rapoarte ale Curţii de Conturi pe care Comisia le consideră necesar de a fi audiate.
Potrivit autorului, crearea Comisiei va crește gradul de transparență în utilizarea banilor publici, iar autoritățile vor fi mai responsabile în utilizarea mijloacelor financiare publice.