Amenzi mai mari pentru încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori. Astfel, neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori se sancţionează cu amendă de la de la 300 la 350 de unităţi convenţionale (u.c.) adică între 15.000 și 17.500 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 450 la 500 de u.c. aplicată persoanei juridice. Până acum sancțiunile erau de aproape 10 ori mai mici. În același timp, neincluderea în contract a informațiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori se sancționează cu amendă de la 300 la 350 de u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de u.c. aplicată persoanei juridice. Noiile norme mai prevăd că neinformarea, în termen de șapte zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de u.c. aplicată persoanei juridice. Neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de u.c. aplicată persoanei juridice. De asemenea, au crescut până la 25.000 de lei amenzile pentru:
  • majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decât cele prevăzute în contractul de credit;
  • lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale;
  • neindicarea în mod expres în contract a modului de calcul al dobânzii, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii flotante;
  • încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobânzii sau a regulilor de calculare a dobânzii anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau eronat al acesteia.