Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), detașați din rândul judecătorilor, vor primi salariu egal cu cel al magistraților de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În același timp, membrii CSM din rândul profesorilor de drept titulari, cu excepţia persoanei alese în calitate de preşedinte al Consiliului, vor beneficia de o remunerare lunară în mărime de 2,4 salarii medii pe economie. Modificările la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii au fost publicate în Monitorul Oficial. De asemenea, s-au făcut modificări și la Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Astfel, judecătorul detaşat în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii va beneficia, pe perioada detașării, de toate drepturile salariale prevăzute de lege pentru funcția în care este detașat. În cazul în care salariul prevăzut pentru funcția de membru al CSM este mai mic, judecătorul va primi salariul stabilit pentru funcția din care a fost detașat. Totodată, magistratul detaşat în condiţiile Legii cu privire la statutul judecătorului în scopul îndeplinirii unei funcții în cadrul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii ori în cadrul Institutului Național al Justiției își va păstra salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat. În același timp, salariul inspectorului-judecător și al inspectorului judecător principal se va stabili conform Legii privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, aceștia vor fi remunetați după cum urmează:
  • inspector-judecător principal – 3,5 salarii medii pe economie;
  • inspector-judecător cu vechimea în muncă în specialitate juridică mai mare de 12 ani – 3,2 salarii medii pe economie;
  • inspector-judecător cu vechimea în muncă în specialitate juridică de la 7 la 12 ani – 3 salarii medii pe economie.