Curtea Constituțională va examina, mâine, sesizarea unui candidat la profesia de avocat depusă la Judecătoria Cahul, care pretinde că Legea avocaturii nu este conformă cu Constituția. Reclamantul nu este de acord cu anumite prevederi din lege, care țin de modul de examinare la obținerea licenței de avocat, de împuternicirile și de componența Comisiei de licențiere, dar și imposibilitatea contestării calificativului acordat la examen. Astfel, acesta contestă faptul că legea nu prevede cu precizie modul de examinare și, în loc de un examen, candidații susțin două examene. El nu este de acord cu faptul că din Comisia de licențiere nu fac parte și membri din afara profesiei de avocat, ci doar ”concurenți potențiali ai candidaților la accederea în profesie”. Prin urmare, reclamantul susține în fața Curții că prin astfel de formulări în lege i-ar fi încălcat dreptul la muncă garantat de Constituție. Sesizarea a fost depusă de un candidat care nu a fost admis în profesia de avocat, chiar dacă potrivit lui, ar avea cauze acceptate spre examinare la Curtea Europeană. Ca urmare, acesta a acționat în judecată atât Uniunea Avocaților, cât și Comisia de licențiere a profesiei de avocat. Bărbatul s-a adresat în intanță pentru că, susține el, etapa a doua a examenului s-a derulat cu încălcarea procedurii de examinare. Acesta a menționat că deși listele au fost întocmite în ordine alfabetică și el ar fi trebuit să fie al 14-lea, a fost admis primul la interviu, fiind încălcată norma prevăzută în Statutul profesiei de avocat potrivit căreia ”candidații sunt admiși la examenul de calificare în ordinerea înscrierii în Registrul de înregistrare a candidaților”. Acesta a mai precizat că spețele pe care le-a primit nu erau numerotate și nu conțineau alte criterii de identificare. Mai precizează, autorul sesizării, că în acel moment în sală erau doar doi membri ai Comisiei de licențiere și că a fost nevoit să aștepte 40 de minute pentru a-și prezenta răspunsul. Bărbatul afirmă că membrii Comisiei ”și-au permis replici care vădit provocau la un conflict”, fără a preciza despre ce este vorba. În rezultat acesta nu a fost admis în profesia de avocat, așa că ulterior a depus o cerere de chemare în judecată în care a cerut anularea actului administrativ, constatarea încălcării dreptului la muncă și restabilirea dreptului la muncă.