Un bărbat a dat în judecată o stație peco, ”Bemol”, pentru că și-a fracturat nasul după ce s-a lovit de ușa transparentă a benzinăriei. Acesta s-a adresat în instanță și a cerut încasarea sumei de 48.550 de lei cu titlu de prejudiciu material, precum și încasarea sumei de 15.000 cu titlu de prejudiciu moral. În motivarea cererii, bărbatul a precizat că ”a primit o traumă, fractura oaselor nazale, în urma contactului cu uşa transparentă a magazinului din staţia respectivă. Trauma a fost cauzată din motiv că uşa, fiind total transparentă, nu a fost marcată în nici un mod, astfel încât, chiar fiind închisă, nu a fost posibil de observat. Nici mecanismul de deschidere automată a uşii nu funcţiona în modul corespunzător, deoarece nu a reacţionat la deplasarea lui”.  Reclamantul a invocat că toate circumstanţele respective (nemarcarea uşii transparente, defectul mecanismului de deschidere) au servit drept cauză a contactului reclamantului cu uşa şi survenirea traumei. La fel, a indicat că pârâtul este responsabil de buna funcţionare şi gestionare în scopul protejării securităţii consumatorilor, ori, conform art. 1398 alin. (1) din Codul civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune. Astfel, susține reclamantul, că pârâtul prin omisiune nu a asigurat respectarea funcționalității în modul cuvenit a mecanismului de deschidere a ușilor şi nu a efectuat marcajul ușilor, în aşa mod ca ele să fie observate în scopul tamponării cu ușa. Prejudiciul material solicitat a fost motivat prin faptul că a fost nevoie de o intervenție chirurgicală, a cărei cost a fost de 48.550 de lei, conform contului eliberat de instiuția medicală.  Atât instanța de fond, cât și cea de apel au respins cererea bărbatului. Instanțele au precizat că la judecarea cauzei nu au găsit confirmarea circumstanțelor invocate de reclamant referitoare de motivul tamponării acestuia cu ușa, iar afirmațiile acestuia au fost pur declarative. S-a stabilit că, într-adevăr, la data respectivă și în locul menționat, reclamantul s-a tamponat de ușa de la intrarea în magazinul stației de alimentare cu carburanți, dar nu s-a stabilit că de acest incident se face vinovată întreprinderea pârâtă.