Plenul Consiliului Concurenței a decis să amendeze compania ”Sudzucker – Moldova” pentru că nu ar fi notificat la timp preluarea ”Agro – Baraboeni” SRL. Întreprinderea trebuie să transfere în bugetul de stat puțin peste 12 mii de lei. Totodată, autoritatea de concurență a declarat operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial. Consiliul Concurenței notează că în urma investigării cazului au fost reținute următoarele circumstanțe atenuante:
  • depunerea benevolă până la data inițierii investigației a formularului complet privind notificarea unei concentrări economice și achitarea taxei de examinare în cuantum de 75.000 lei;
  • colaborarea efectivă a întreprinderii ÎM ”Sudzucker – Moldova” SA cu Consiliul Concurenței dincolo de obligația sa legală de a coopera;
  • oferirea permanentă de către ÎM ”Sudzucker – Moldova” SA a consultanței și asistenței furnizorilor de sfeclă de zahăr, inclusiv concurenților întreprinderilor ”Agro – Baraboeni” SRL și ”Agro – SZM” SRL;
  • implementarea continuă a celor mai recente realizări științifice din domeniul creșterii sfeclei de zahăr și utilizarea tehnologiilor avansate de economisire a energiei în producerea zahărului reprezintă un interes național prin contribuția adusă la renașterea acestuia prin calitate și ca rezultat prezentarea unui produs competitiv pe piețele europene și cele regionale.
Conform Legii concurenței, operaţiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25.000.000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei în anul anterior operaţiunii.