Proiectul Ministerului Justiției, prin care se propune instituirea funcției de executor judecătoresc asistent, prevede și situațiile în care activitatea acestuia încetează sau este suspendată. Astfel, prevederile aferente procedurii de suspendare și încetare a activității executorului judecătoresc se aplică reieșind din statutul acestuia. De asemenea, activitatea executorului judecătoresc asistent se suspendă în cazul:
 • deţinerii unei funcţii elective sau a funcţiei de secretar general al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti (UNEJ) – pe durata mandatului;
 • depunerii unei cereri pe motiv de concediu de maternitate şi de concediu pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până la trei ani;
 • incapacităţii temporare de muncă cu o durată mai mare de patru luni consecutive, dar care nu poate depăşi un an;
 • aplicării sancţiunii disciplinare de suspendare a activităţii executorului judecătoresc pe un termen de la o lună până la șase luni;
 • nevărsării plăţilor obligatorii la contul UNEJ timp de trei luni de la scadenţă – până la achitarea lor integrală, dar nu mai mult de trei luni;
 • neîndeplinirii obligaţiei de participare anuală la cursuri de instruire şi perfecţionare profesională – până la acumularea numărului de ore stabilit, dar nu mai mult de trei luni;
 • aplicării de către instanţa de judecată a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau de arest la domiciliu sau, în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate în prima instanţă – până la terminarea procesului penal, în conformitate cu legislaţia procesuală penală.
Potrivit documentului, activitatea executorului judecătoresc asistent se va suspenda în cazul suspendării/încetării activității executorului judecătoresc sub autoritatea căruia activează, până la încheierea contractului corespunzător cu alt executor judecătoresc. În același timp, activitatea executorului judecătoresc asistent va înceta în următoarele cazuri:
 • la cerere;
 • în caz de neeliminare a situaţiei de incompatibilitate;
 • în cazul neexercitării profesiei din cauza unei boli sau absenţelor frecvente;
 • în cazul condamnării executorului judecătoresc de către instanţa de judecată printr-o hotărâre irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenție, precum și în alte cazuri.
Totodată, activitatea executorului judecătoresc asistent  poate fi încetată la cererea motivată a executorului judecătoresc sub autoritatea căruia activează, însoțită de confirmarea comunicării rezilierii contractului. În toate cazurile de suspendare/încetare a activității executorului judecătoresc asistent, perioada de activitate până la survenirea temeiurilor de suspendare/încetare a activității va fi luată în calcul la determinarea termenului de 2 ani prevăzut pentru a putea accede în funcția de executor. Executorul judecătoresc asistent, care nu a promovat de două ori succesiv concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc, este admis la un nou concurs numai după desfășurarea repetată timp de cel puțin doi ani a activității de executor judecătoresc asistent.