Primele obținute de polițiști pentru amenzile aplicate vor fi plafonate, iar unii agenți constatatori nu vor mai putea beneficia de ele. Potrivit unui proiect de lege, agenţii constatatori vor putea primi în calitate de stimulare financiară, sume care să nu depăşească trei salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent. Ministerului Afacerilor Interne (MAI) susține că pe parcursul primului semestru a anului curent, în baza datelor Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, gestionat de către Serviciul tehnologii informaționale al MAI, de către agenții constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției au fost aplicate amenzi în sumă totală de 137.333.610 lei, fiind încasate venituri la bugetul de stat în sumă de 54.037.193 lei. Pentru achitarea stimulării financiare pentru anul 2018, Inspectoratului General al Poliției i-a fost alocată suma de 38.200.000 lei, fiind valorificați 16.616.436 lei, inclusiv – 3.107.138 lei constituie suma contribuției asigurărilor sociale obligatorii în cuantum de 23%, virată la veniturile Fondului social de stat. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, suma amenzilor aplicate s-a majorat cu 28.896.660 lei, sau cu 21 la sută, iar suma amenzilor achitate a înregistrat o creștere în mărime de 5.700.418 lei. Totodată, în urma unei analize s-a constatat că printre agenții constatatori care au beneficiat de cele mai mari stimulări financiare sunt angajații Poliției din cadrul Centrului unic de monitorizare şi coordonare al Inspectoratului naţional de patrulare (CUMC), ale căror prime sunt în creștere stabilă. Astfel, în trimestrul I, suma încasată de către 21 angajați ai CUMC a constituit 340.300 lei sau 6% din suma totală alocată în acea perioadă, (din care 24.481 lei suma maximă revenită unui angajat şi 3.150 lei suma minimă). În trimestrului II, suma încasată de către 24 angajați a constituit 744.918 lei sau 10% din suma totală alocată în acea perioadă, (din care 59.781 lei, suma maximă revenită unui angajat şi 4.718 lei, suma minimă). Asta chiar dacă documentarea contravenţiilor de către angajații Poliției din cadrul CUMC are loc prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere ”Controlul traficului” și aceștia dedică în mediu 2-3 minute pentru întocmirea procesului-verbal. În aceste situații nu este necesară întreprinderea anumitor acțiuni procesuale pentru demonstrarea vinovăției contravenientului în comparație cu eforturile și complexitatea cauzelor contravenționale desfășurate de alți agenți constatatori ai Poliției și riscurilor la care se supun aceștia. MAI susține că această inechitatea socială generează un val de nemulțumiri și reacții negative în interiorul efectivului polițienesc. Din aceste considerente se intenționează excluderea contravenţiilor documentate prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere ”Controlul traficului” din categoria celor care cad sub incidenţa articolul 212 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Noile prevederi ar putea intra în vigoare începând cu 1 octombrie, adică din al patrulea trimestru al anului.