Una şi aceeaşi persoană va putea fi desemnată nelimitat în funcţia de administrator provizoriu, administrator al insolvabilității sau lichidator. Modificările la Legea insolvabilității au fost propuse pentru consultări publice. În prezent, norma legală stipulează că una şi aceeaşi persoană poate fi desemnată nelimitat în funcţia de administrator provizoriu în perioada de observare şi în funcţia de lichidator în procedura simplificată a falimentului. Cât ține de funcţia de administrator al insolvabilităţii şi de lichidator al procedurii falimentului, o persoană poate fi desemnată în maxim 10 întreprinderi insolvabile. Totodată, în procedura de restructurare, una şi aceeaşi persoană poate fi desemnată la cinci întreprinderi, unde se va aplica planul ce prevede redresarea (restabilirea solvabilităţii) şi continuarea activităţii debitorului şi la 10 întreprinderi unde se va aplica, în cumul cu planul de redresare ori separat, planul de lichidare a patrimoniului întreprinderii sau planul privind transmiterea întreprinderii ori a unei părţi a ei către un alt titular. Totuși, proiectul stipulează că, înainte de acceptarea desemnării în funcţia de administrator al insolvabilităţii sau lichidator la a unsprezecea întreprindere și la oricare dintre următorii debitori, persoana propusă va comunica comitetului creditorilor sau, după caz, adunării creditorilor numărul exact al debitorilor în care aceasta este administrator sau lichidator. Urmare a înștiințării, comitetul creditorilor sau adunarea creditorilor poate desemna administratorul/lichidatorul propus sau poate propune instanței de insolvabilitate să numească un alt administrator/lichidator. De asemenea, se propune abrogarea articolului 64 din Lege, care reglementează evidența administratorilor și a lichidatorilor. Și anume că persoanele care întrunesc cerințele pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor şi a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate. Lista acestora se afişează spre informare în incinta instanţei de insolvabilitate. O altă modificare propusă se referă la atribuțiile principale ale administratorului și lichidatorului. Astfel, conform proiectului, acesta ar putea avea trei atribuții noi, și anume:
  • obținerea de mijloace împrumutate pentru finanțarea continuării activității debitorului sau menținerea valorii bunurilor din masa debitoare și, în acest scop, încheie contracte de credit sau împrumut după intentarea procedurii de insolvabilitate;
  • inițierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor și anularea actelor;
  • certificarea actelor aferente procesului de insolvabilitate.